Hợp Âm Chiều hoang tím

0
Bằng lăng [Dm] tím chiều hoang mưa rơi vãi
Dư âm [Am] ngày bỏng [F] cháy cảnh trời [Dm] mây
Rung rinh [Dm] nắng từng [Bb] chồi non cánh [Gm] nhú
Đón giọt [C] mưa xao [Am7] xuyến mắt lá [Dm] cười

Nép [Dm] bóng hiên nhà bên ai [Bb] ngóng
Xoe [Gm] tròn mắt [Am] đếm hạt mưa [F] bay
Hồng [Dm] hoang một [F] thuở lập loè [Gm] nắng
Ôm [C] chiều lãng [F] đãng vàng mây [Dm] bay

Giấu [Dm] nắng bên thềm mưa vội vã
Đầu [Gm] mùa mưa [C] lụa ngấm đầy [F] vai
Thêm [Am] lạ hồn [C] ai bờ xa [Gm] vắng
Tháng năm [Am] dài một cõi [C] nhớ xa [Am7] xăm

Giấu [Dm] nắng bên thềm mưa vội vã
Đầu [Gm] mùa mưa [C] lụa ngấm đầy [F] vai
Thêm [Am] lạ hồn [C] ai bờ xa [Gm] vắng
Tháng năm [C] dài một [Am7] cõi nhớ xa [Dm] xăm

Kết:
Thêm [Am] lạ hồn [C] ai bờ xa [Gm] vắng
Tháng năm [C] dài một [Am7] cõi nhớ xa [Dm] xăm.

Leave a comment