Hợp Âm Cánh xuân trắng giáo đường

0
Tà áo thướt tha [G] bay thong dong về giữa [Bm] chợ
Cánh chim câu vò [Am] võ tung cánh vượt nắng [D] mai [G]
Nhập hồn hoa trắng [C] phau rước ràng xuân e [Am] ấp
Chuông giáo đường nguyện [D7] cầu se sắt vệt nắng [G] tơi
Hoa nép xuân la [Am] đà chiều mênh mang tiếng [C] nói
Nhẹ xế chiều lả [D] lơi

Và em [G] ơi hoa nắng chan [C] hòa phố mượt dáng [Bm] ai
Mùa xuân [C] rơi gió mới nồng [Am] nàn nhón dịu bước [G] mai
Xuân yêu [Am] kiều từ độ khơi sắc [C] mới
Để tiếng [D7] lòng nghe ngóng thuở chôn [G] chân. [D7]

Người đến khúc xuân [G] ca trôi trên miền tóc [Bm] dài
Ngón tay đan niềm [Am] nhớ mắt biếc đùa nét [D] môi [G]
Rồi chiều vàng anh [Am] hát đời chưa dệt bóng [Bm] mai
Ngồi chờ xuân gác [Am] nắng đón [D7] reo phía cửa [G] nhà.

Leave a comment