Hợp Âm Cầm ống điện thoại lên & mở máy truyền hình

0
Tiếng [C] đi ngoài ngàn dặm
Xây [F] dựng niềm tin [C] yêu
Mỗi lời là châu [Am] ngọc
Mỗi [Dm] lời là gấm [G] thêu

Tiếng [C] đi ngoài ngàn dặm
Xây [F] dựng niềm tin [C] yêu
Mỗi lời là châu [Am] ngọc
Mỗi [G] lời là gấm [C] thêu

Tâm [F] là máy truyền [C] hình
Có [Dm] muôn ngàn nút [C] bấm
Chọn [Em] thế giới an [Am] lành
Cho [D7] tươi vui cuộc [G] sống

Tâm [F] là máy truyền [C] hình
Có [Dm] muôn ngàn nút [C] bấm
Chọn [Em] thế giới an [Am] lành
Cho [G] tươi vui cuộc [C] sống

Leave a comment