Hợp Âm Bài thơ quê lụa

0
1. Trồng [G] dâu ta nuôi [Em] tằm, tằm [G] ăn cho tằm [Bm] lớn
Lớn lên [Am] tằm vàng ươm bóng [D] tơ
Vì đời tằm nhả [Am] tơ thoả [D] lòng ta mong chờ
Dệt tấm [C] lụa dựng cho [D7] đời bài [G] thơ.

Đây Duy [G] Xuyên quê lụa dịu [Bm] dàng
Xuôi theo [C] con sông biếc mơ [Am] màng
Về mà [D] xem ruộng vườn xanh [C] ngát
Về mà [Am] nghe hố hụi hò [D] khoan. [G]

Lên non [C] cao ôm ánh trăng [Am] rằm
Đêm Mỹ [D] Sơn huyền bí tháp đền
Và những [G] apsara vẫn [D] múa
Từ ngàn [D7] năm còn đến bây [G] giờ.

2. Trẩy [G] hội lên Thu [Em] Bồn, người [G] về trong mùa [Bm] xuân
Tiếng trống [Am] chầu nhịp theo tiếng [D] chiêng
Nhìn màu lụa vàng [Am] ươm từ biển lên trên [D] nguồn
Người sẽ [C] hiểu thêm tâm [D7] hồn Quảng [G] Nam.

Leave a comment