Hold On (Justin Bieber) – JungKook BTS Cover

0

Lyrics Hold on (Justin Bieber) – JungKook BTS cover

You know you can call me if you need someone

I’ll pick up the pieces if you come undone

Painting stars up on your ceiling ’cause you

Wish that you could find some feeling, yeah, you

You know you can call me if you need someone

I need you to hold on

Heaven is a place not too far away

We all know I should be the one

To say we all make mistakes (we all make mistakes)

Take my hand and hold on

Tell me everything that you need to say

“Cause I know how it feels to be someone

Feels to be someone who loses their way

You” re looking for answers in a place unknown

You need the connection but you can’t get close (can’t get close)

Painting stars up on your ceiling ’cause you

Wish that you could find some feeling, yeah, you

You know you can call me if you need someone

I need you to hold on (hold on)

Heaven is a place not too far away (away, yeah)

We all know I should be the one

To say we all make mistakes (we all make mistakes)

Take my hand and hold on

Tell me everything that you need to say

“Cause I know how it feels to be someone

Feels to be someone who loses their way

Midnight” til morning

Call if you need somebody

I will be there for you (I will be there for you)

Midnight ’til morning

Call if you need somebody

I will be there for you

I need you to hold on

Heaven is a place not too far away

We all know I should be the one

To say we all make mistakes (we all make mistakes)

Take my hand and hold on

Tell me everything that you need to say

“Cause I know how it feels to be someone (ooh, yeah)

Feels to be someone who loses their way

Midnight” til morning

Call if you need somebody

I will be there for you (oh yeah, yeah)

Midnight ’til morning

Call if you need somebody

I will be there for you

Vietsub Hold on (Justin Bieber) – JungKook BTS cover

Em biết rằng em có thể gọi anh khi em cần ai đó ở bên đúng chứ

Anh sẽ nhặt từng mảnh vụn nếu lòng em sụp đổ

Vì em mà anh có thể vẽ nên những vì sao lấp lánh trên trần nhà

Chỉ ước rằng em có thể tìm ra một chút cảm xúc thật sự trong em

Em biết rằng em có thể gọi anh khi em cần ai đó ở bên đúng chứ

Anh cần em cố đứng vững một chút

Bởi thiên đường không còn xa nữa đâu

Anh và em đều biết anh là người nên mở lời trước

Vì chúng ta đều mắc sai lầm

Nắm lấy tay anh và cố gắng thêm chút nữa

Nói anh nghe mọi thứ em cần nói

Bởi anh hiểu cảm giác đó như thế nào

Cảm giác được rằng thế nào là lạc lối

Em đang tìm kiếm câu trả lời ở một nơi mới lạ

Em cần kết nối nhưng em lại chẳng cách nào tiếp cận

Vì em mà anh có thể vẽ nên những vì sao lấp lánh trên trần nhà

Chỉ ước rằng em có thể tìm ra một chút cảm xúc thật sự trong em

Em biết rằng em có thể gọi anh khi em cần ai đó ở bên đúng chứ

Anh cần em cố đứng vững một chút

Bởi thiên đường không còn xa nữa đâu

Anh và em đều biết anh là người nên mở lời trước

Vì chúng ta đều mắc sai lầm

Nắm lấy tay anh và cố gắng thêm chút nữa

Nói anh nghe mọi thứ em cần nói

Bởi anh hiểu cảm giác đó như thế nào

Cảm giác được rằng thế nào là lạc lối

Từ nửa đêm đến khi trời bừng sáng

Gọi cho anh nếu em cần ai đó

Anh nhất định sẽ ở cạnh em

Từ nửa đêm đến khi trời bừng sáng

Gọi cho anh nếu em cần ai đó

Anh nhất định sẽ ở cạnh em

Anh cần em cố đứng vững một chút

Bởi thiên đường không còn xa nữa đâu

Anh và em đều biết anh là người nên mở lời trước

Vì chúng ta đều mắc sai lầm

Nắm lấy tay anh và cố gắng thêm chút nữa

Nói anh nghe mọi thứ em cần nói

Bởi anh hiểu cảm giác đó như thế nào

Cảm giác được rằng thế nào là lạc lối

Từ nửa đêm đến khi trời bừng sáng

Gọi cho anh nếu em cần ai đó

Anh nhất định sẽ ở cạnh em

Alyssa​

 

Leave a comment