Heiakim – Matcha Puff Feat. Chevy

0

heiakim – Matcha Puff feat. Chevy

Hmm

I’m the loneliest tree

With a lil’ help of winds and the bees

Here’s my little green pea

Hmm

I hope it’s going to rain soon

But the clouds just vanished into the blue

It’s fine though ’cause I can reach just to cover

All the sun that goes into you

You are like matcha puff with a giggly face

And I can’t let it slip away

And I got more cherry than the coffee

That’s good, it’s sprinkled

Woah

You are like matcha puff with a giggly face

And I can’t let it slip away

And I got more cherry than the coffee

That’s good, it’s sprinkled

Woah, woah

Hmm

I know you wanna be free

There are a lot of things you could see if you’re tall enough like me

I still hope it’s going to rain soon

But the clouds just vanished into the blue

The sun is glowing

From the top to the bottom of your trunk

And I can’t bare to see it

Ohh

It’s fine though ’cause i can reach just to cover

All the sun that goes into you

You are like matcha puff with a giggly face

And I can’t let it slip away

And I got more cherry than the coffee

That’s good, it’s sprinkled

Woah

You are like matcha puff with a giggly face

And I can’t let it slip away

And I got more cherry than a coffee

That’s good, it’s sprinkled

Woah, woah

Hmm

I’m the loneliest tree

With a lil’ help of winds and the bees

Here’s my little green pea

Vietsub

Hmm

Em là cái cây cô đơn nhất

Với sự giúp đỡ một chút của gió và ong

Hạt đậu xanh nhỏ nhắn của em nèee

Hmm

☔ Em mong rằng là trời sẽ sớm mưa ☔

⛅ Nhưng những đám mây lại vừa tan biến vào trời xanh: < ⛅

Vẫn ổn thôi bởi em có thể với tới để che mà

Cả mặt trời cũng hòa mình với anh

Anh như cái bánh matcha với khuôn mặt cười khúc khích

❥ Và em không thể để nó đi mất được ❤️

Và em có được nhiều anh đào hơn cà phê

Tốt quá, nó đã được rắc lên

✨ Woah ✨

Anh như cái bánh matcha với khuôn mặt cười khúc khích

❥ Và em không thể để nó đi mất được ❤️

Và em có được nhiều anh đào hơn cà phê

Tốt quá, nó đã được rắc lên

✨ Woah, woah ✨

Hmm

Em biết anh muốn được tự do

Có rất nhiều thứ mà anh có thể thấy nếu anh như em đấy ☃️

☔ Em vẫn mong rằng trời sẽ mưa sớm ☔

Nhưng những đám mây lại vừa tan biến vào trời xanh: < ⛅

☀️ Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ kìa ☀️

Từ đầu đến cuối thân cây của anh

Và em không thể thổ lộ để thấy được điều đó

Ohh

Vẫn ổn thôi bởi em có thể với tới để che mà

Cả mặt trời cũng hòa mình với anh

Anh như cái bánh matcha với khuôn mặt cười khúc khích

❥ Và em không thể để nó đi mất được ❤️

Và em có được nhiều anh đào hơn cà phê

Tốt quá, nó đã được rắc lên

✨ Woah✨

Anh như cái bánh matcha với khuôn mặt cười khúc khích

❥ Và em không thể để nó đi mất được ❤️

Và em có được nhiều anh đào hơn cà phê

Tốt quá, nó đã được rắc lên

✨ Woah, woah ✨

Hmm

Em là cái cây cô đơn nhất

Với sự giúp đỡ một chút của gió và ong

Hạt đậu xanh nhỏ nhắn của em nèee​

Leave a comment