Hảo Hán Ca – Lưu Hoan (Liu Huan)

0

好汉歌 – Hảo hán ca

Nhạc phim Thuỷ Hử truyện (水浒传)

Ca sỹ: Lưu Hoan – 刘欢 (Liu Huan)

Lyrics:

大河向东流哇

天上的星星参北斗哇

说走咱就走你有握有全都有

路见不平一声吼哇

该出手时就出手哇

风风火火闯九州哇

嘿呀依儿呀唉嘿唉嘿依儿呀

路见不平一声吼哇

该出手时就出手哇

风风火火闯九州哇

大河向东流哇

天上的星星参北斗哇

说走咱就走你有握有全都有

路见不平一声吼哇

该出手时就出手哇

风风火火闯九州哇

嘿呀依儿呀唉嘿唉嘿依儿呀

路见不平一声吼哇

该出手时就出手哇

风风火火闯九州哇

路见不平一声吼哇

该出手时就出手哇

风风火火闯九州哇

嘿呀依儿呀唉嘿唉嘿依儿呀

路见不平一声吼哇

该出手时就出手哇

风风火火闯九州哇

Pinyin:

Dàhé xìang dōng líu wa

Tiānshàng de xīngxīng cān běidǒu wa

Shuō zǒu zán jìu zǒu nǐ yǒu wò yǒu quándōu yǒu

Lù jìan bùpíng yīshēng hǒu wa

Gāi chūshǒu shí jìu chūshǒu wa

Fēngfēnghuǒhuǒ chuǎng jiǔzhōu wa

Hēi ya yī er ya āi hēi āi hēi yī er ya

Lù jìan bùpíng yīshēng hǒu wa

Gāi chūshǒu shí jìu chūshǒu wa

Fēngfēnghuǒhuǒ chuǎng jiǔzhōu wa

Dàhé xìang dōng líu wa

Tiānshàng de xīngxīng cān běidǒu wa

Shuō zǒu zán jìu zǒu nǐ yǒu wò yǒu quándōu yǒu

Lù jìan bùpíng yīshēng hǒu wa

Gāi chūshǒu shí jìu chūshǒu wa

Fēngfēnghuǒhuǒ chuǎng jiǔzhōu wa

Hēi ya yī er ya āi hēi āi hēi yī er ya

Lù jìan bùpíng yīshēng hǒu wa

Gāi chūshǒu shí jìu chūshǒu wa

Fēngfēnghuǒhuǒ chuǎng jiǔzhōu wa

Lù jìan bùpíng yīshēng hǒu wa

Gāi chūshǒu shí jìu chūshǒu wa

Fēngfēnghuǒhuǒ chuǎng jiǔzhōu wa

Hēi ya yī er ya āi hēi āi hēi yī er ya

Lù jìan bùpíng yīshēng hǒu wa

Gāi chūshǒu shí jìu chūshǒu wa

Fēngfēnghuǒhuǒ chuǎng jiǔzhōu wa

Lời dịch:

Sông Hoàng Hà chảy về phía đông

Ngôi sao trên bầu trời hợp thành sao Bắc Đẩu

(Hei.. hei hợp thành sao Bắc Đẩu)

(Sống và chết chi giao bằng một chén rượu)

(Bất phân biển trời bằng một chén rượu)

Đã nói đi là sẽ ra đi

Anh có tôi có tất cả đều có

(Hei.. hei tất cả đều có)

(Trong biển lửa quyết không chùn bước)

(Luôn ngẩng đầu nhìn trời cao)

Trên đường thấy chuyện bất bình

Đáng ra tay thì sẽ ra tay

Gió lửa đang bao trùm lấy Cửu Châu

(Đáng ra tay thì sẽ ra tay)

(Gió lửa đang bao trùm lấy Cửu Châu)

Ây da..

Ây da..

Trên đường thấy chuyện bất bình

Đáng ra tay thì sẽ ra tay

Gió lửa đang bao trùm lấy Cửu Châu

(Hei)

 

Leave a comment