Browsing Category

Giáo Dục

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 41

F Chuẩn bị: - Đọc toàn bài viết chính tả. - Yêu cầu HS đọc lại đoạn viết. - Giải thích nghĩa từ Quốc hội - Yêu cầu HS quan sát ảnh nhạc sĩ Văn Cao trong SGK - Hướng dẫn HS viết bảng con những chữ dễ viết sai F Viết chính tả: - Đọc cho HS…

Giáo án môn Tập đọc lớp 5 bài 20

Giáo án Tập đọc lớp 5 Giáo án Tập đọc lớp 5 bài 20: Ôn tập giữa học kì I bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải…

Tổng Ôn Tập Toán THCS Thi Vào Lớp 10

Cuốn sách "Tổng Ôn Tập Toán THCS Thi Vào Lớp 10" giúp học sinh nắm những kiến thức cơ bản của chương trình, nâng cao khả năng tự học, tự rèn luyện trong quá trình học tập, đồng thời có kiến thức vựng vàng, làm hành trang để tiếp tục ở bậc…

Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 39

F Hướng dẫn HS chuẩn bị: - Đọc toàn bài viết chính tả. - Yêu cầu HS đọc lại đoạn viết. - Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung đoạn viết và cách viết bằng hệ thống câu hỏi: + Nội dung đoạn văn trên nói lên điều gì? + Tên riêng viết thế nào? - Cho…