Browsing Category

Giáo Án

Giáo án Sinh học 8 bài Chuyển hóa

Giáo án Sinh học lớp 8 Giáo án Sinh học 8 bài Chuyển hóa giúp học sinh biết được hế nào chuyển hoá vận chất và năng lượng, xác định được sự chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào gồm 2 quá trình đồng hoá và dị hóa, là hoạt động cơ…

Giáo án bài Trao đổi chất

Giáo án bài Trao đổi chất Giáo án điện tử môn Sinh lớp 8 bài “Trao đổi chất” sẽ giúp học sinh nắm được kiến thức và các vấn đề liên quan đến: Sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường, trình bày được mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ…

Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 12 – Writing

Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 12 - Writing sẽ hướng dẫn các em viết về một số môn thể thao nổi tiếng trên thế giới. Bài giảng là tài liệu giảng dạy Tiếng Anh 12 mà quý thầy cô có thể tham khảo để chuẩn bị cho tiết học hoàn hảo, thú vị hơn.…