Browsing Category

Giáo Án

Giáo án Chính tả lớp 1 bài Hoa Sen

1. Kiểm tra bài cũ: - Chấm vở của những HS về nhà phải chép lại khổ thơ 2 bài “Quà của bố” - Gọi 3 HS lên bảng làm bài tập 2 (1 em đọc, 2 em làm) Nhận xét 2. Hướng dẫn HS tập chép: - GV viết bảng nội dung bài ca dao - Cho HS đọc thầm - GV…

Giáo án Chính tả lớp 1 bài Ngôi nhà

1. Kiểm tra bài cũ: - Chấm vở của những HS về nhà phải chép lại khổ thơ 3 bài “Quyển vở của em” - Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập (1 em đọc, 2 em làm) Nhận xét 2. Hướng dẫn HS tập chép: - GV viết bảng nội dung khổ thơ 3 - Cho HS đọc thầm -…