Browsing Category

Giáo Án

Giáo án môn Âm nhạc lớp 6 bài 6

Giáo án môn Âm nhạc 6 Giáo án môn Âm nhạc lớp 6 bài 6: Niềm vui của em bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài…

Giáo án môn Âm nhạc lớp 7 bài 13

Giáo án môn Âm nhạc 7 Giáo án môn Âm nhạc lớp 7 bài 13: Khúc hát chim sơn ca bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải…

Giáo án Mỹ thuật lớp 8 bài 15

Giáo án môn Mỹ thuật lớp 8 Giáo án Mỹ thuật lớp 8 bài 15: Ôn tập được TimDapAnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Mỹ thuật 8 này…

Giáo án bài Thề nguyền Ngữ văn 10

I/ Tiểu dẫn 1- Vị trí (sgk) 2- Bố cục: 1 HS đọc đoạn trích và nêu bố cục của đoạn trích. II/ Đọc - hiểu: (GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi trong Sgk). 1/ Nhận xét dụng ý nghệ thuật các từ: vội, xăm xăm, băng trong hai câu thơ đầu?…

Giáo án môn Âm nhạc lớp 6 bài 4

Giáo án môn Âm nhạc 6 Giáo án môn Âm nhạc lớp 6 bài 4: Ôn tập và kiểm tra bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài…