Giáo án trọn bộ Ngữ văn 12

0

Giáo án điện tử Ngữ văn 12

Giáo án trọn bộ Ngữ văn 12 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các thầy cô trong quá trình xây dựng bài giảng bộ môn. Bài giáo án trọn bộ môn Văn lớp 12 này với nội dung các bài học chi tiết cùng cách trình bày khoa học, logic sẽ giúp cho học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức trọng tâm nội dung cũng như vẻ đẹp của văn học.

Giáo án Ngữ văn lớp 12

Bài 1: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ CỦA VĂN HỌC

A. Mục tiêu bài học:

1. HS nắm được các khái niệm lý luận văn học cơ bản. Sự vận động của văn học, thời kì văn học, trào lưu văn học và sự tiến bộ trong văn học.

2. HS hình thành kĩ năng khái quát hóa các vấn đề văn học.

3. Hình thành cho HS niềm yêu mến văn học và có cái nhìn khoa học về văn học.

B. Phương tiện thực hiện:

-SGK, SGV Ngữ văn 12, Tài liệu về lý luận văn học.

C. Cách thức thực hiện:

1. Phương pháp:

HS chuẩn bị theo hướng dẫn SGK.

Nêu vấn đề, thảo luận, giảng bình.

2. Phân tiết:

– Tiết 1: I. Vận động của XH và vận động của VH.

II. Khảo sát lịch sử phát triển của VH: Thời kì VH.

– Tiết 2: II. Khảo sát lịch sử phát triển của VH: Thời kì VH.

III. Tiến bộ văn học.

D. Tiến trình lên lớp:

I. Ổn định lớp.

II. Bài cũ:

– Kiểm tra SGK, vở ghi, vở soạn bài của HS.

III. Bài mới.

Giáo án trọn bộ Ngữ văn 12

Leave a comment