Giáo án Toán bài Phương trình tổng quát của đường thẳng

0

Giáo án bài “Phương trình tổng quát của đường thẳng”

Thư viện giáo án Tìm Đáp Án xin gửi đến quý độc giả giáo án Toán bài “Phương trình tổng quát của đường thẳng” trong chương trình Toán lớp 10. Giáo án giúp học sinh hiểu được: Trong mặt phẳng tọa độ, mỗi đường thẳng có phương trình Ax+By+C=0 với A,B không đồng thời bằng 0, viết được đúng phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua một điểm và có một véc tơ pháp tuyến cho trước…., mời các thầy cô cùng tham khảo.

Giáo án bài Mệnh đề

Giáo án bài Hàm số bậc hai

BÀI: PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA ĐƯỜNG THẲNG

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Học sinh hiểu được trong mặt phẳng tọa độ, mỗi đường thẳng có phương trình Ax+By+C=0 với A,B không đồng thời bằng 0. Ngược lại mỗi phương trình như thế là phương trình của một đường thẳng nào đó.

2. Kĩ năng:

  • Viết được đúng phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua một điểm và có một véc tơ pháp tuyến cho trước.
  • Cho phương trình tổng quát của đường thẳng, học sinh biết cách xác định véc tơ pháp tuyến, viết và hiểu phương trình đường thẳng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Nhận biết được vị trí tương đối giữa hai đường thẳng và biết cách tìm tọa độ giao điểm (nếu có) của hai đường thẳng.

3. Thái độ:

  • Nghiêm túc, tích cực, tự giác, có tính độc lập, sáng tạo trong học tập.

II. Chuẩn bị

  • Giáo viên: Giáo án, thước kẻ…
  • Học sinh: Chuẩn bị bài, SGK…

III. Phương pháp dạy học

  • Gợi mở, vấn đáp…

IV. Tiến trình dạy học

1. Kiểm tra bài cũ:

Câu hỏi: Biểu thức tọa độ các phép toán về véc tơ, các công thức biểu thị quan hệ giữa các véc tơ, độ dài véc tơ và góc giữa hai véc tơ, điều kiện để 3 điểm thẳng hàng, tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và tọa độ trọng tâm trong tam giác.

2. Bài mới:

Leave a comment