Giáo án Toán 2 chương 4 bài: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

0

1. Bài cũ: (4′)

Luyện tập phép trừ có nhớ, tìm số trừ.

– Ghi: 100 – 38; 100 – 7; 100 – x = 53

– Nhận xét, cho điểm.

2. Dạy bài mới: (27′)

Giới thiệu bài.

Hoạt động 1: Luyện tập

Bài 1: Yêu cầu gì?

– Viết bảng: 9 + 7 =?

– Viết tiếp: 7 + 9 =? có cần nhẩm để tìm kết quả? Vì sao?

– Viết tiếp: 16 – 9 =?

– 9 + 7 = 16 có cần nhẩm để tìm 16 – 9? vì sao?

– Đọc kết quả 16 – 7?

– Yêu cầu học sinh làm tiếp.

– Nhận xét, cho điểm.

Bài 2: Dạy buổi 2

Bài 3: Yêu cầu gì?

– Viết bảng:

– Hỏi: 9 + 8 =?

– Hãy so sánh 1 + 7 và 8?

– Vậy 9 + 1 + 7 = 17 có cần nhẩm 9 + 8 không vì sao?

– Kết luận: Khi cộng một số với một tổng cũng bằng cộng số ấy với các số hạng của tổng.

– Nhận xét, cho điểm.

Bài 4: Gọi 1 em đọc đề.

– Bài toán cho biết gì?

– Bài toán hỏi gì?

– Bài toán thuộc dạng gì?

– Yêu cầu HS tóm tắt và giải?

– Nhận xét, cho điểm.

Bài 5: Yêu cầu gì?

– GV viết bảng: 72 + c = 72.

– Hỏi điền số nào vào ô trống vì sao?

– Em làm thế nào để tìm ra 0?

– 72 + 0 =?, 85 + 0 =?

– Vậy khi cộng một số với 0 thì kết quả thế nào?

– Kết luận: Một số trừ đi 0 vẫn bằng chính số đó.

3. Củng cố: (4′)

– Giáo dục tư tưởng. Nhận xét tiết học.

– Dặn dò – Học bài.

– 2 em đặt tính và tính, tìm x. Lớp bảng con.

– Ôn tập về phép cộng và phép trừ.

– Tính nhẩm.

– Nhẩm, báo kết quả: 9 + 7 = 16.

– Không cần vì đã biết: 9 + 7 = 16, có thể ghi ngay 7 + 9 = 16. Vì khi đổi chỗ các số hạng thì tổng không đổi.

– Nhẩm: 16 – 9 = 7.

– Không cần vì khi lấy tổng trừ đi số hạng này sẽ được số hạng kia.

– 16 – 7 = 9.

– Làm vở BT – HS đọc sửa bài.

Viết số

– 1 + 7 = 8.

– Không cần vì 9 + 8 = 9 + 1 + 7 ta ghi ngay kết quả là 17.

– 2- 3 em nhắc lại.

– Làm tiếp vở BT.

– 1 em đọc đề.

– Lớp 2A trồng được 48 cây. Lớp 2B trồng nhiều hơn 12 cây.

– Số cây lớp 2B trồng được.

– Bài toán về nhiều hơn.

– Tóm tắt

Giải.

Số cây lớp 2B trồng được:

48 + 12 = 60 (cây)

Đáp số: 60 cây.

– Điền số 0 vì 72 + 0 = 72.

– Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết:

72 – 72 = 0.

– HS tự làm phần b.

85 – c = 85

– Muốn tìm số trừ lấy số bị trừ trừ đi hiệu: 85 – 85 = 0.

72 + 0 = 72, 85 + 0 = 85.

– Bằng chính số đó.

– Nhiều em nhắc lại.

– Hoàn thành bài tập.

Leave a comment