Giáo án Toán 1 chương 3 bài 19: Điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình

0

Giáo án Toán lớp 1

Giáo án Toán 1 chương 3 bài 19: Điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình do đội ngũ giáo viên dạy giỏi biên soạn nhằm đảm bảo chất lượng nội dung, giúp các em học sinh bước đầu nhận biết điểm ở trong, ở ngoài 1 hình, cộng trừ các số tròn chục, biết cách giải toán và cách vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

Giáo án Toán 1 chương 3 bài 18: Trừ các số tròn chục

Giáo án Cộng các số tròn chục

BÀI 19: ĐIỂM Ở TRONG ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH

I. MỤC TIÊU:

– Giúp học sinh:

  • Nhận biết bước đầu về điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
  • Củng cố về cộng trừ các số tròn chục và giải toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ ghi các bài tập: 1, 2, 3, 4 /133, 134 SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn định:

– Hát – chuẩn bị SGK. Phiếu bài tập

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Tiết trước em học bài gì? (Luyện tập)
  • Nhận xét bài làm của học sinh trong vở bài tập toán, sửa bài 4 / 28/ vở bài tập
  • Giáo viên treo bảng phụ, gọi 1 học sinh đọc lại bài toán. Hỏi muốn giải bài toán này trước hết em cần làm gì? (Đổi 2chục nhãn vở = 20 nhãn vở)
  • 1 học sinh lên bảng sửa bài. Giáo viên chốt cách thực hiện và trình bày bài giải.
  • Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu điểm ở trong ở ngoài một hình.

Mt: Học sinh nhận biết bước đầu về điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình.

– Giáo viên vẽ hình vuông hỏi: Đây là hình gì?

– Giáo viên vẽ điểm A và nói: Điểm A ở trong hình vuông.

– Giáo viên vẽ điểm N và nói: Điểm N ở ngoài hình vuông”

– Giáo viên vẽ hình tròn hỏi: Đây là hình gì?

– Giáo viên vẽ điểm P hỏi: “Điểm P ở ngoài hình tròn hay trong hình tròn “

– Giáo viên vẽ điểm O nói: Điểm O ở trong hay ở ngoài hình tròn

– Giáo viên vẽ 1 hình tam giác, hỏi học sinh: Đây là hình gì?

– Giáo viên vẽ điểm E ở trong hình tam giác, hỏi học sinh: Điểm E nằm ở trong hay ở ngoài hình tam giác

– hình vuông

– 5 em lặp lại

– 5 em lặp lại

– Hình tròn

– 5 em lặp lại điểm P ở ngoài hình tròn

Leave a comment