Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến

0

+ GV: Yêu cầu HS đọc nội dung bài toán tìm hiểu yêu cầu của bài.

+ GV: Phân tích hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài toán.

+ GV: Gợi ý công thức cần tính cho bài toán trên.

+ GV: Dựa trên công thức tính của bài toán GV dẵn dắt HS cách viết chương trình để thực hiện tính toán.

+ GV: Định hướng cho HS những nội dung chính trong khi viết.

+ GV: Yêu cầu HS khởi động Turbo Pascal.

+ GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu câu a: Gõ chương trình SGK và tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh trong chương trình.

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại trong chương trình ý nghĩa các câu lệnh đã được học.

+ GV: Hướng dẫn HS ý nghĩa của các câu lệnh khó mà HS chưa hiểu.

+ GV: Tập cho HS khai báo biến trong Pascal.

+ GV: Yêu cầu HS tìm hiểu cú pháp khai báo biến, đặt tên đúng theo qui định của Pascal, chọn đúng kiểu dữ liệu của biến thông qua đoạn chương trình được viết sẵn.

+ GV: Hướng dẫn HS trong quá trình thực hiện.

+ GV: Yêu cầu lưu chương trình với tên tinhtien.pas

+ GV: Hướng dẫn HS dịch và sửa lỗi gõ nếu có.

+ GV: Yêu cầu HS chạy thử chương trình với bộ dữ liệu đã cho như sau (2500,20), (1500,20), (16500, 231).

+ GV: Hướng dẫn HS trong quá trình thực hiện.

+ GV: Lấy một bài bất kỳ của HS kiểm tra kết quả thực hiện của HS ở mức độ nào, yêu cầu các HS nhận xét đánh giá.

+ GV: So sánh bài làm tốt và chưa thực hiện tốt giúp các em nhận biết các lỗi hay mắc phải

+ GV: Cho chạy lại chương trình.

+ GV: Chạy lại chương trình trên với bộ dữ liệu (1,35000).

+ GV: Yêu cầu HS quan sát kết quả nhận được và cho nhận xét.

+ GV: Giải thích lý do vì sao. Nhận xét và cách khắc phục để chương trình thực hiện đúng.

+ GV: Hướng dẫn HS sửa các lỗi trong chương trình.

+ GV: Cho HS quan sát một số bài làm tốt của các bạn.

+ HS: Tìm hiểu thông tin từ bài toán, định hướng cách làm.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe để hiểu về bài toán.

+ HS: Theo dõi lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.

+ HS: Chú ý lắng nghe những phần tích của GV, trả lời các nội dung theo yêu cầu của GV.

+ HS: Tập trung lắng nghe, ghi nhớ để thực hiện.

+ HS: Thực hiện theo khởi động Pascal và làm theo yêu cầu.

+ HS: Thực hiện gõ chương trình theo SGK tìm hiểu các câu lệnh theo sự hướng dẫn, gợi mở của GV đưa ra.

+ HS: Nhắc lại kiến thức cũ đã được học, thông qua chương trình nhận biết ý nghĩa các câu lệnh.

+ HS: Tập trung quan sát chú ý lắng nghe và hiểu bài học.

+ HS: Tập cách khai báo một số biến đơn giản.

+ HS: Gõ chương trình theo mẫu và tìm hiểu ý nghĩa từng câu lệnh trong chương trình. Liên hệ với kiến thức cũ để thực hiện viết chương trình cho chính xác.

+ HS: Sửa chữa sai xót trong quá trình viết chương trình.

+ HS: Thực hiện các thao tác lưu đã được học.

+ HS: Thực hiện thao tác dịch chương trình (Alt + F9).

+ HS: Thực hiện chạy chương trình (Ctrl + F9). (2500,20), (1500,20), (16500, 231).

+ HS: Thực hành theo hướng dẫn của GV.

+ HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, quan sát, nhận xét kết qủa thực hiện của bạn đã làm.

+ HS: Thực hiện sửa các lỗi các em thường xuyên mắc phải để thực hiện tốt trong các bài sau.

+ HS: Thực hiện chạy lại.

+ HS: Chạy chương trình với bộ dữ liệu trên.

+ HS: Kết quả thực hiện là không dúng, thực hiện sai.

+ HS: Nhận xét: Vì số lượng được khai báo với kiểu integer, trong khi đó dữ liệu nhập vào lớn hơn phạm vị giá trị qui định.

+ HS: Sửa lại chương trình.

+ HS: Quan sát và học tập bài làm của bạn.

1. Bài tập 1:

Một cửa hàng cung cấp dịch vụ bán hàng thanh toán tại nhà. Viết chương trình để tính tiền thanh toán trong trường hợp khách hàng chỉ mua một mặt hàng duy nhất.

Leave a comment