Giáo án Tin học 6: Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em (Tiếp theo)

0

+ GV: Ôn lại cho HS các bước thực hiện mở văn bản đã được lưu trong máy tính.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện mở văn bản Bien dep đã được lưu trong máy tính.

+ GV: Quan sát quá trình thực hiện của các em HS.

+ GV: Giúp đỡ các HS thực hiện còn chưa tốt.

+ GV: Gọi một HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát và nhận xét các bước thực hiện của bạn mình.

+ GV: Thực hiện củng cố lại các thao tác cho HS.

+ GV: Hướng dẫn HS vận dụng văn bản vừa mở thực hiện nội dung bài thực hành.

+ GV: Cho các em thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tập di chuyển con trỏ soạn thảo trong văn bản bằng chuột và các phím mũi tên đã nêu trong bài.

2. Sử dụng các thanh cuốn để xem các phần khác nhau của văn bản khi được phóng to.

+ GV: Ôn lại cho HS các thao tác sử dụng chuột để các em thực hiện thao tác tốt hơn.

3. Chọn các lệnh View à Normal. View → Print Layout, View → Outline để hiện thị văn bản trong các chế độ khác nhau. Quan sát sự thay đổi trên màn hình. Nháy lần lượt các nút, và ở góc dưới, bên trái thanh cuộn ngang để thay đổi cách hiển thị văn bản và rút ra kết luận.

4. Thu nhỏ kích thước của màn hình soạn thảo.

5. Nháy chuột ở các nút góc phải trên cùng của cửa sổ và biểu tượng của văn bản trên thanh công việc để thu nhỏ, khôi phục kích thước trước đó và phóng cực đại cửa sổ.

6. Đóng cửa sổ văn bản và thoát khỏi Word.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện lưu bài khi đóng cửa sổ Word.

+ GV: Thao tác hướng dẫn mẫu cho HS yếu thực hiện.

+ GV: Quan sát hướng dẫn các em thực hiện thao tác.

+ GV: Gọi một HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát và nhận xét các bước thực hiện của bạn mình.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung bài thực hành cho HS.

+ HS: Nhắc lại các bước thực hiện mở văn bản đã được lưu trong máy tính.

+ HS: Thực hiện các thao tác đã được ôn lại, mở văn bản Bien dep thực hành tiết trước.

+ HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV đưa ra.

+ HS: Một số em lên bảng thực hiện các thao tác.

+ HS: Nhận xét các bước thực hiện của bạn, bổ xung những thao tác sai còn thiếu sót.

+ HS: Rèn luyện lại các thao tác các em còn yếu.

+ HS: Sử dụng văn bản Bien dep thực hiện các thao tác thực hành của GV đưa ra.

+ HS: Thực hiện các yêu cầu của GV dưới sự hướng dẫn.

+ HS: Sử dụng chuột di chuyển con trỏ, các phím mũi tên lên xuống trên bàn phím.

+ HS: Dùng con chuột kéo thanh cuộn ngang và thanh cuộn dọc.

+ HS: Thực hiện theo các yêu cầu của GV để củng cố thao tác cho tốt và nhanh.

+ HS: Thực hiện và quan sát các chế độ hiển thị khác nhau. Nhận biết các chế độ hiển thị khác nhau của màn hình.

+ HS: Chọn nút lệnh Zoom trên thanh công cụ.

+ HS: Thực hiện nháy chuột lần lượt tại các nút lệnh trên màn hình và quan sát nhận biết.

+ HS: Nháy chuột tại nút Close và lưu bài lại, thoát khỏi Word.

+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV đưa ra.

+ HS: Quan sát nhận biết và thực hiện theo yêu cầu.

+ HS: Thực hiện dưới sự giúp đỡ của GV.

+ HS: Một số em lên bảng thực hiện các thao tác.

+ HS: Nhận xét các bước thực hiện của bạn, bổ xung những thao tác sai còn thiếu sót.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe ghi nhớ kiến thức.

c. Tìm hiểu cách di chuyển con trỏ soạn thảo và các cách hiển thị văn bản.

1. Tập di chuyển con trỏ soạn thảo trong văn bản bằng chuột và các phím mũi tên đã nêu trong bài.

2. Sử dụng các thanh cuốn để xem các phần khác nhau của văn bản khi phóng to.

3. Chọn các lệnh View à Normal. View → Print Layout, View → Outline để hiện thị văn bản trong các chế độ khác nhau. Quan sát sự thay đổi trên màn hình. Nháy lần lượt các nút, và ở góc dưới, bên trái thanh cuộn ngang để thay đổi cách hiển thị văn bản và rút ra kết luận.

4. Thu nhỏ kích thước của màn hình soạn thảo.

5. Nháy chuột ở các nút góc phải trên cùng của cửa sổ và biểu tượng của văn bản trên thanh công việc để thu nhỏ, khôi phục kích thước và phóng cực đại cửa sổ.

6. Đóng cửa sổ văn bản và thoát khỏi Word.

Leave a comment