Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 26: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

0

Giáo án Kể chuyện lớp 5

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 26: Kể chuyện đã nghe, đã đọc được TimDapAnsưu tầm, chọn lọc giúp các em học sinh biết kể bằng lời của mình câu chuyện đã được nghe, được đọc. Hiểu được ý nghĩa câu chuyện, biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa.

Giáo án lớp 5 – Tiếng Việt Tuần 26

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Đề bài: Hãy kể lại một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc nói về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

I. Mục đích, yêu cầu:

– HS biết kể bằng lời của mình câu chuyện đã được nghe, được đọc về truyền thống hiếu học hoặc truyền đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Hiểu được ý nghĩa câu chuyện, biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa.

– Rèn cho học sinh kĩ năng kể chuyện.

– Giáo dục học sinh ý thức học tốt bộ môn.

II. Đồ dùng dạy học: Sưu tầm sách, báo, truyện, bảng phụ.

III. Hoạt động dạy học:

A. Kiểm tra bài cũ: (3p)

HS nối tiếp nhau kể câu chuyện Vì muôn dân.

GV nhận xét ghi điểm.

B. Dạy bài mới: (37p)

1. Giới thiệu bài: Trực tiếp.

2. Hướng dẫn học sinh kể chuyện.

a) Hướng dẫn học sinh hiểu yêu cầu của đề bài

– Gọi một HS đọc đề bài.

– GV gạch dưới các từ: đã nghe, đã đọc, truyền thống hiếu học, truyền thống đoàn kết.

– Bốn học sinh đọc nối tiép gợi ý 1; 2; 3; 4 trong SGK

– GV nêu yêu cầu của đề bài.

– Kiểm tra sự chuẩn bị bài ở nhà của học sinh.

– Một số học sinh nối tiếp nhau giới thiệu câu chuyện các em sẽ kể.

b)Học sinh thực hành kể chuyện, trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

* Học sinh kể trong nhóm:

– Từng cặp học sinh kể chuyện cho nhau nghe và trao đổi ý nghĩa câu chuyện.

– Giáo viên đến từng nhóm giúp đỡ, uốn nắn.

* Thi kể trước lớp:

– Các nhóm cử đại diện thi kể chuyện, kể xong nêu ý nghĩa và trả lời câu hỏi của các bạn ra.

– Cả lớp và gioá viên nhận xét, tính điểm về nội dung, ý nghĩa của câu chuyện.

– Cả lớp bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất, người kể chuyện hấp dẫn nhất.

3. Củng cố dặn dò:

Giáo viên nhận xét giờ học, dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài 27.

Giáo án Tiếng Việt 5 phần Giáo án Kể chuyện tuần 26 soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 5 trên lớp.

Leave a comment