Giáo án Tiếng việt 4 tuần 27: Tập đọc – Dù sao Trái đất vẫn quay

0

Giáo án Tập đọc lớp 4

Giáo án Tiếng việt 4 tuần 27: Tập đọc – Dù sao Trái đất vẫn quay giúp các em học sinh nhanh chóng nắm cách đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài, đọc đúng tên riêng nước ngoài: Cô – péc ních, Ga – li – lê. Ngoài ra, còn biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể rõ ràng, cảm hứng ca ngợi, lòng dũng cảm bảo vệ chân lý khoa học của hai nhà bác học: Cô- péc- ních và Ga- li-lê. Đồng thời, hiểu được ý nghĩa của bài: Ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lý khoa học. Mời các thầy cô tham khảo soạn bài giảng dạy.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Leave a comment