Giáo án Tiếng Anh lớp 2 Tuần 8 sách First Friends 2

0

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 8

Giáo án tuần 8 môn tiếng Anh 2 First Friends nằm trong bộ tài liệu Giáo án môn Tiếng Anh 2 theo tuần do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Giáo án tiếng Anh gồm chi tiết 2 tiết học được biên tập theo thứ tự giảng dạy, trình tự lên lớp giúp quý thầy cô chuẩn bị kỹ lưỡng, nâng cao chất lượng dạy và học.

TUẦN 8

UNIT 3: MY FRIENDS

Period 15: Lesson 1

I. Mục tiêu: Giúp HS

– Nhận biết những cảm giác.

– Nhận biết các âm tiếng Anh và những từ dùng trong giao tiếp.

– Biết nối từ với hình phù hợp.

II. Kiến thức ngôn ngữ:

– Từ vựng: cold, happy, hot, hungry, sad, …

III. Tài liệu và phương tiện:

– GV: SGK, đĩa CD, các thẻ hình …

– HS: SGK

IV.Hoạt động dạy học.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Khởi động (Warm up).

Y/c HS xem hình trang 16, 17 trả lời các câu hỏi sau: Where are the children? Can you tell how the children feel? …

2. Nghe và nói (Listen and say).

– Cho HS biết các em sẽ học 1 số từ chỉ người, địa điểm và vật dụng ở trường của Baz.

– Cho HS nghe, GV giơ thẻ hình tương ứng. Bấm dừng sau mỗi từ để HS chỉ vào trong sách.

– Cho HS nghe lại, bấm dừng sau mỗi từ. Cho các em đồng thanh lặp lại, sau đó từng em lặp lại.

3. Nghe và tìm (Listen and find).

– Cho HS biết GV sẽ nói 1 từ và các em chỉ vào người, địa điểm hoặc vật dụng đó trong sách.

– Nói ngẫu nhiên các từ, vừa nói vừa giơ thẻ hình tương ứng.

– Kiểm tra xem HS có chỉ đúng người, địa điểm hoặc vật dụng trong sách không.

Cho HS nghe và bấm dừng sau mỗi từ. HS nghe và chỉ vào hình tương ứng.

4. Củng cố – dặn dò.

– Y/c HS nhắc lại những từ chỉ người, địa điểm hoặc vật dụng ở trường.

– HDVN.

3 HS trả lời.

– Theo dõi.

– Nghe, chỉ vào hình SGK.

– Nghe và nhắc lại (ĐT, CN).

– Nghe, thực hiện.

– Theo dõi.

– Chỉ hình SGK.

– Nghe, chỉ vào hình tương ứng.

– 3, 4 HS.

UNIT 3: MY FRIENDS

Period 16: Lesson 2

I. Mục tiêu: Giúp HS

– Biết hỏi và trả lời về những cảm giác.

– Biết viết về cảm giác của một người.

II. Kiến thức ngôn ngữ:

– Mẫu câu: Are you…? Yes, I am./ No, I’m not.

III. Tài liệu và phương tiện:

– GV: SGK, đĩa CD, các thẻ hình

– HS: SGK

IV.Hoạt động dạy học.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Khởi động (Warm up).

Cho HS ôn lại các từ chỉ cảm giác. Giơ thẻ hình em nhỏ đang lạnh lên. Hỏi Is she cold?

– Giơ thẻ hình em nhỏ đang vui mừng lên. Hỏi Is he sad? Làm tương tự với những thẻ hình chỉ cảm giác khác.

2. Nghe và nói (Listen and say).

– Y/c HS xem hình ở các trang 16, 17. Dùng tiếng Việt hỏi HS Tess cảm thấy như thế nào.

– Cho HS nghe qua 1 lượt để kiểm tra câu trả lời.

– Cho HS nghe lại, bấm dừng sau mỗi cụm từ. Cho HS đồng thanh lặp lại, sau đó từng em lặp lại.

3. Nói và làm (Say and do).

– Giơ thẻ hình chỉ cảm giác nóng. Gọi 1 HS lên trước lớp và diễn tả cảm giác nóng. Hỏi Are you hot? Khuyến khích HS đó trả lời: Yes, I am.

– Khi HS hoàn tất cảm giác của 7 thẻ hình, GV gọi 1 em lên trước lớp diễn tả. Đưa thẻ hình chỉ cảm giác nóng và hỏi Are you cold? No, I’m not. I’m hot.

– Làm tương tự với những thẻ hình khác, hỏi về những tính từ không thể hiện trong thẻ hình.

4. Củng cố – dặn dò.

– Dùng thẻ hình y/c HS trả lời câu hỏi: Are you …?

– HDVN.

1 HS (Yes, she is).

– 1 HS (No, he isn’t. He’s happy).

– 1 HS ( She’s cold).

– Nghe.

– Nghe, nhắc lại (ĐT, CN).

– 1 HS.

– 1 HS.

– 2, 3 HS.

– 4, 5 HS.

Trên đây là giáo án tuần 8 môn tiếng Anh 2 sách First Friends 2.

Ngoài ra Tìm Đáp Án đã đăng tải trọn bộ giáo án cả năm tại: Giáo án Tiếng Anh lớp 2 trọn bộ sách First Friends 2. Mời quý thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Luyện viết Tiếng Anh 2, Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, …. được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment