Giáo án Tiếng Anh lớp 1 Tuần 4 sách First Friends 1

0

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 4

Giáo án Tiếng Anh 1 First Friends 1 Tuần 4 dưới đây nằm trong tài liệu Giáo án môn Tiếng Anh 1 theo tuần do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Nội dung giáo án gồm Review Unit 1: Me và Lesson 1 Unit 2 My classroom. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết toàn bộ nội dung giáo án.

WEEK 4 – PERIOD 7

REVIEW

I. Objectives

– By the end of this unit, pupils review the letters and sounds for Aa and Bb

– Pupils develop fine motor control.

II. Procedures

*Warm up: Play a game

A. Presentation

1. Review

Step 1: Teacher says a lot of vocabularies.

Step 2: Pupils repeat after teacher.

Step 3: Pupils do actions and say aloud.

B. Practice

1. Find and circle

Step 1: Tell pupils to look at page 10.

Step 2: Pupils complete the activity by circling the correct letters.

Step 3: Check the answers.

C. Production

1. Match and colour

Step 1: Tell pupils to look at activity 2 on page 10.

Step 2: Pupils draw lines from each of the letters t the correct picture.

Step 3: Pupils can then colour the pictures.

D. Application

– Review the vocabulary.

WEEK 4 – PERIOD 8

UNIT 2: MY CLASSROOM

Lesson 1

I. Objectives

– By the end of this unit, pupils review the letters and sounds for Aa and Bb

– Pupils develop fine motor control.

II. Procedures

*Warm up: Play a game

A. Presentation

1. Teaching vocabulary

Step 1: Teacher teaches vocabulary: window, chair, table, bin, board, door, picture.

Step 2: Write them on the board and read aloud the words.

Step 3: Pupils copy down into their notebooks and repeat after the teacher.

Step 4: Ask a few pupils to read aloud.

B. Practice

1. Listen and say

Step 1: Play CD. Pause after each word.

Step 2: Play CD again.

Step 3: Pupils repeat the phrases chorally and individually.

C. Production

1. Listen and find

Step 1: Say the words at random, eg. table, bin, window, picture…

Step 2: Check pupils are pointing to the correct object in their books.

Step 3: Play CD and pause after each word. Pupils listen and point to the object in their books.

D. Application

– Learn new vocabularies by heart.

Xem thêm giáo án cả năm tại: Giáo án Tiếng Anh lớp 1 trọn bộ sách First Friends 1. Mời quý thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Luyện viết Tiếng Anh 1, Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi học kì 1 lớp 1, …. được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment