Giáo án Tiếng Anh lớp 1 Tuần 35 sách First Friends 1

0

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 35

Giáo án Tiếng Anh Tuần 35 sách First Friends 1 dưới đây nằm trong tài liệu Giáo án môn lớp 1 môn tiếng Anh theo tuần do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh gồm đầy đủ mục tiêu bài học, phương pháp giảng dạy theo trình tự giúp nâng cao chất lượng bài giảng.

WEEK 35 – PERIOD 69

REVIEW 10

I. Objectives

– By the end of this unit, pupils can review capital and lower case letters for the alphabet.

– Pupils can review the letters and sounds for the alphabet.

II. Procedures

*Warm up: Review the entire alphabet.

A. Presentation

1. Follow the letters

Step 1: Ask pupils what they can see in the picture.

Step 2: Tell pupils to connect the letters in order.

Step 3: Pupils complete the activity.

B. Practice

2. Progress check 10 (TB p103)

Step 1: Follow the procedure described on page 11 of the Introduction.

C. Production

3. Final progress check

Step 1: This test covers Units 6-10 and can be found on TB pp 106-107.

Step 2: Follow the procedure described on page 11 of the Introduction.

D. Application

– Learn vocabularies and numbers by heart.

WEEK 35 – PERIOD 70

TEST

Trên đây là Giáo án Tiếng Anh Tuần 35 lớp 1 giáo trình First Friends 1.

Xem thêm giáo án cả năm tại: Giáo án Tiếng Anh lớp 1 trọn bộ sách First Friends 1. Mời quý thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Luyện viết Tiếng Anh 1, Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi học kì 1 lớp 1, …. được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment