Giáo án Thể dục lớp 2: Bài 7

0

Giáo án Thể dục lớp 2

Tìm Đáp Án xin mời quý thầy cô cùng tham khảo Giáo án Thể dục lớp 2: Bài 7 để soạn bài một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, góp phần cho bài giảng môn Thể dục lớp 2 của mình đạt kết quả cao. Mời các thầy cô cùng tải về.

Giáo án Thể dục lớp 2: Bài 7

BÀI 7: ĐỘNG TÁC CHÂN – TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ ”

I. Yêu cầu cần đạt:

– Ôn 2 động tác vươn thở và tay. Yêu cầu biết thực hiện 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.

– Học động tác chân. Yêu cầu biết cách thực hiện động tác chân của bài thể dục phát triển chung.

– Ôn trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”. Yêu cầu biết cách chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi.

– Trang phục gọn gàng.

– Nghiêm túc trong giờ học.

– Đảm bảo an toàn trong giờ học.

– Đảm bảo vệ sinh sân tập.

II. Địa điểm, phương tiện:

– Địa điểm: Trên sân trường.

– Phương tiện: còi, kẻ sân chơi trò chơi.

III. Các hoạt động dạy – học:

Nội dung

ĐL

Phương pháp tổ chức dạy học

1. Phần mở đầu:

a) Nhận lớp

– GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

8’

2’

Đội hình

x x x x x x

x x x x x x

∆ GV

– Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số cho GV.

– GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu cầu.

b) Khởi động

Khởi động xoay các khớp.

2LX8N/

1 ĐT

Đội hình

x x x x x x

x x x x x x

∆ GV

– GV hướng dẫn HS khởi động.

– HS khởi động kỹ các khớp.

c) Kiểm tra bài cũ:

Tập 2 động tác bài thể dục phát triển chung đã học.

2HS

– GV nêu nôi dung kiểm tra bài cũ

– Lấy tinh thần xung phong hoặc GV chỉ định 2 HS lên thực hiện.

– 2 HS lên thực hiện theo nhịp hô của GV

– HS còn lại ở dưới quan sát nhận xét bạn thực hiện

– GV nhận xét bổ xung và tuyên dương.

Đội hình

x x x x x x

x x x x x x

∆ GV

x x

2. Phần cơ bản::

22’

a) Ôn 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung:

4Lx8N

Đội hình

x x x x x

x x x x x

∆ GV

– GV nêu tên động tác và hô cho HS tập 1-2 lần sau đó gọi lớp trưởng lên hô cho lớp tập

– HS thực hiện nghiêm túc theo nhịp hô

– GV quan sát nhắc nhở và sửa sai cho HS

b) Học động tác Chân

– Nhịp 1: Bước chân trái sang ngang rộng hơn vai, hai tay dang ngang, bàn tay sấp.

– Nhịp 2: Khuỵu gối chân trái, chân phải thẳng, hai tay đưa ra trước ngang vai, vỗ vào nhau.

– Nhịp 3: Về như nhịp 1.

– Nhịp 4: Về TTCB.

– Nhịp 5,6,7,8 như nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi chân.

5’

Đội hình

x x x x x x

x x x x x x

∆ GV

– GV nêu tên động tác, phân tích và làm mẫu động tác

– HS chú ý quan sát và tập theo

– GV tập chậm cho HS tập theo

– GV quan sát nhắc nhở và sửa sai cho HS

c) Ôn 3 động tác bài thể dục phát triển chung đã học.

6’

Đội hình

x x x x x x

x x x x x x

∆ GV

– GV hô và tập chậm cho học sinh tập.

– HS chú ý lắng nghe và quan sát tập theo.

– GV quan sát, nhắc nhở sửa sai cho HS.

d) Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.

6’

Đội hình như ban đầu

– GV nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi và luật chơi, sau đó triển khai đội hình và tổ chức cho HS chơi.

– GV điều khiển quan sát nhắc nhở HS chơi đảm bảo an toàn và nhận xét.

3. Phần kết thúc:

a) Thả lỏng

– Lớp tập một số động tác thả lỏng.

5’

2’

Đội hình

x x x x x x

x x x x x x

∆ GV

– GV hướng dẫn HS thả lỏng.

– HS thả lỏng tích cực.

b) GV cùng HS hệ thống lại bài.

c) GV nhận xét giờ học giao bài tập về nhà:

1’

2’

Đội hình

x x x x x x

x x x x x x

∆ GV

– GV tập hợp lớp và cùng HS cũg cố bài học.

– GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà theo quy định.

Leave a comment