Giáo án Tập viết lớp 1 bài: Tuốt lúa, hạt thóc, màu sắc, giấc ngủ, máy xúc

0

Giáo án điện tử Tập viết lớp 1

Tìm Đáp Án xin gửi đến các thầy cô giáo án điện tử môn Tập viết lớp 1 bài “Tuốt lúa, hạt thóc, màu sắc, giấc ngủ, máy xúc”, mời các bạn cùng tải về. Đây là bài giáo án rất chi tiết, mạch lạc, nêu rõ được mục đích cần đạt được của cả cô và trò, hỗ trợ thầy cô soạn giáo án lớp 1 chính xác và hiệu quả.

Giáo án lớp 1 bài Tuốt lúa, hạt thóc, màu sắc, giấc ngủ, máy xúc

I. Mục đích, yêu cầu:

– Viết đúng và đẹp chữ: tuốt lúa, hạt thóc, màu sắc, giấc ngủ, máy xúc

– Viết đúng, viết đẹp, đúng độ cao, đều nét, đưa bút theo đúng quy trình viết

– Cách đúng khoảng cách giữa các chữ.

II. Đồ dùng dạy học:

– Bảng phụ có viết sẵn bài viết

– Bảng con, phấn, tập viết

– Bài viết mẫu đẹp của học sinh

III . Các hoạt động dạy và học:

Giáo án bài tập viết Tuốt lúa, hạt thóc, màu sắc, giấc ngủ, máy xúc

Ngoài Giáo án Tập viết lớp 1: Tuốt lúa, hạt thóc, màu sắc, giấc ngủ, máy xúc trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo toàn bộ đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà Tìm Đáp Án đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán 1 và Tiếng Việt 1 hơn.

Leave a comment