Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 43: Đối đáp với vua

0

– Cho HS xem tranh minh họa trong SGK.

– Đọc mẫu bài văn.

– Cho HS luyện đọc từng câu.

– Cho HS chia đoạn (4 đoạn như trong SGK).

+ Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.

+ Cho HS đọc từng đoạn trước lớp.

– Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm.

– Cho HS đọc đồng thanh cả bài

KL: Nhận xét cách đọc của HS và lưu ý cách đọc một số từ khó.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (18 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài.

* Cách tiến hành:

+ Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu?

+ Cậu bé Cao Bá Quát có mong muốn gì?

+ Cậu bé làm gì để thực hiện mong muốn đó?

+ Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối?

+ Vua ra đối thế nào?

+ Cao Bá Quát đối lại thế nào?

c. Hoạt động 3: Luyện đọc lại, củng cố (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh đọc trôi chảy, diễn cảm theo yêu cầu thể hiện của bài đọc.

* Cách tiến hành:

– Treo bảng phụ viết sẵn đoạn 3 và hướng dẫn HS đọc diễn cảm

– Đọc diễn cảm mẫu

– Hướng dẫn HS đọc diễn cảm

– Cho 2 HS thi đọc

– Gọi 1 HS đọc cả bài.

d. Hoạt động 4: Kể chuyện (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh sắp xếp các bức tranh và dựa vào tranh minh họa kể lại câu chuyện.

* Cách tiến hành:

– Cho HS quan sát các tranh và yêu cầu HS sắp xếp lại các bức tranh

– Mời 4 HS tiếp nối nhau kể từng đoạn câu chuyện.

– Một HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

– Nhận xét, tuyên dương nhóm kể hay, tốt

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

– Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

– Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

– Quan sát tranh

– Đọc thầm theo

– Đọc tiếp nối câu

– Chia đoạn

– Đọc theo hướng dẫn của GV, giải thích từ mới

– Đọc tiếp nối đoạn

– Đọc nhóm đôi

– Đọc đồng thanh

HS đọc thầm và TLCH

– Lắng nghe

– Đọc theo hướng dẫn của GV

– 2 HS thi đọc

– 1 HS đọc cả bài.

– Quan sát, sắp xếp các bức tranh.

– 4 HS kể 4 đoạn câu chuyện.

– 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

– Nhận xét.

Leave a comment