Giáo án Tập đọc lớp 1 bài: Mèo con đi học

0

*Hoạt động 1: 5’ Gọi đọc bài: Chuyện ở lớp, trả lời câu hỏi

+ Em bé kể cho mẹ nghe những chuyện gì?

+ Mẹ muốn nghe kể những chuyện gì?

– GV nhận xét, ghi điểm

*Hoạt động 2: 20’ Bà: Mèo con đi học

*GV đọc mẫu lần 1:

*Hướng dẫn học sinh luyện đọc:

– Luyện đọc tiếng và từ: buồn bực, kiếm cớ, cái đuôi, cừu.

+ Gv ghi từ ngữ lên bảng, gọi HS đọc

– Gv giải nghĩa từ: buồn bực, kiếm cớ,

+ Cho cá nhân đọc nối tiếp từng dòng thơ

– Luyện đọc toàn bài

– Cho HS đọc nối tiếp khổ thơ

– Thi đọc giữa các tổ.

– GV nhận xét, ghi điểm

*Hđộng 3: 5’ Ôn các vần ưu, ươu

– Tìm tiếng trong bài có vần ưu.

– Cho HS phân tích tiếng vừa tìm

– Tìm tiếng ngoài bài có vần ưu, có vần ươu

(TIẾT 2)

* Hđộng1: 20’ Tìm hiểu bài đọc và luyện nói:

– GV đọc lần 2

– Hướng dẫn học sinh đọc và tìm hiểu bài

+ Đọc và trả câu hỏi (4 câu đầu)

Mèo kiếm có gì để trốn học?

+ Đọc 6 câu cuối

Cừu có cách gì để khiến mèo đi học?

+ Đọc toàn bài .

+ H/ dẫn đọc phân theo vai. GV nhận xét

* Hđộng 2: 5’ Luyện nói KNS(tự nhận thức bản thân): Gọi HS đọc yêu cầu của bài

– Cho HS quan sát tranh minh hoa đọc câu mẫu:

– Gợi ý HS luyện nói:

+ Vì sao bạn nhỏ trong tranh thích đến trường?

+ Thế vì sao con thích đi học?

– GV nhận xét, khen.

*Hđộng nối tiếp: 5’

– Gọi HS đọc bài thơ “Mèo con đi học”

– Về học bài thơ, làm BT.

– Xem trước bài: Người bạn tốt.

– 2 HS đọc và trả lời các câu hỏi

– HS nghe GV đọc

– 5HS đọc, lớp đồng thanh

– HS phân tích, ghép tiếng và viết các từ đó lên bảng con

– HS đọc nối tiếp, mỗi em đọc mỗi câu

– HS đọc nối tiếp nhau

– HS thi nhau đọc giữa các tổ

– Cừu

– Cừu: C đứng trước, ưu đứng sau dấu sắc trên chữ ư

– Con cừu, về hưu, cưu mang.

– Cái bướu, con hươu ….

– Mèo kêu đuôi ốm

– Cắt cái đuôi ốm đi

– HS đọc

– 2 HS đọc theo vai mèo và cừu và người dẫn chuyện

– Vì sao bạn thích đi học

– Vì bạn ấy được múa hát, được vui chơi

– HS tự trả lời theo suy nghĩ.

– 2 HS, lớp

HS TB, Y

Luyện HS TB, Y

HS K,G

Leave a comment