Giáo án Tâm lí học đường Lớp 5 trọn bộ

0

1. Ổn định tổ chức.

2. Bài cũ: Để hoàn thành tốt kế hoach đã lên em cần làm gì?

– GV nhận xét, giáo dục.

3. Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi mục.

Hoạt động 1: Quan sát.

– Học sinh quan sát các hình trong SGK trang 10 và nêu nội dung của từng trang.

– Gọi từng em nêu nội dung từng tranh, cả lớp nhận xét.

– Sau HS nêu nội dung mỗi tranh GV hỏi liên hệ thực tế và giáo dục.

Ví dụ: Hàng ngày em đã chào hỏi lễ phép với người lớn chưa? Em thấy lớp ta có những bạn nào thường xuyên chào hỏi lễ phép với người lớn?

GV kết luận: hành vi văn hóa học đường là những hành vi ứng xử đúng mực, phù hợp với chuẩn mực đạo đức của nhà trượng.

Hoạt động 2. Nhận biết.

– Tiếp tục cho lớp quan sát trang trong SGK trang 11, thảo luận nhóm 2, phát biểu.

H. Em thấy trong lớp, trong trường ta có những bạn nào hay đánh bạn, chế diễu bạn.

H. Em thấy trong lớp, trong trường ta có những bạn nào hay vứt rác bừa bãi, hay gọi thầy cô là ông nọ, bà kia?

H. Em thấy bạn bị đánh, thấy bạn vứt rác em làm gì?

GV giảng, kết luận: Các em phải đoàn kết, yêu thương nhau, giúp nhau cùng tiến bộ, đánh bạn, chế diễu bạn, vứt rác bừa bãi là những hành vi sai không nên làm.

Hoạt động 3 Ứng xử (tiết 2).

a. Rèn luyện hành vi văn hóa học đường.

H. Theo em hành vi văn hóa học đường là gì?

H. Em quan sát tranh, cho biết ở trường ta cần làm gì để trở thành một học sinh có hành vi tốt?

GV: Một học sinh có hành vi tốt là phải xây dựng mỗi quan hệ bạn bè tốt đẹp; tự giác thực hiện đúng nội quy của nhà trương; nghiêm túc trong học tập; tham gia tích cực các hoạt động do trường, lớp, đội, các cấp tổ chức.

Hoạt động 4. Trải nghiệm.

– Lớp đánh dấu tích vào những hành vi văn hóa trong môi trương học đường.

– Lớp, gv cùng nhận xét chốt lời giải đúng.

4. Củng cố: GV hệ thống lại bài, giáo dục.

5. Nhận xét, dặn dò. HD học sinh học ở nhà

 

– Sắp xếp các việc trong ngày theo thời gian hợp lí. Khi thực hiện không nản chí, không chùn bước (nếu gặp khó khăn nên nghỉ ngơi một lúc rồi làm tiếp).

H1. Chào hỏi lễ phép với người lớn tuổi.

H2. Hòa đồng vui vẻ với bạn bè.

H3. Có ý thức bảo vệ môi trường.

H4. Học tập vui chơi trong trường theo quy định.

 

 

– HS trả lời.

 

 

 

– Cả lớp lắng nghe.

 

 

– Những hình minh họa những hành vi thiếu văn hóa trong trường học là: (cả 4 hình).

– HS trả lời.

– HS trả lời.

 

 

– Thấy bạn bị đánh em can ngăn.

– Thấy bạn vứt rác em khuyên bạn bỏ rác đúng quy định.

– HS lắng nghe.

 

 

– HS quan sát tranh trong SGK trang 12, thảo luận nhóm, trả lời.

– Là những hành vi, hành động, việc làm thể hiện tính văn hóa ở trường.

– HS trả lời.

 

 

a. HS làm việc cá nhân, báo cáo kết quả (3 – 4 em).

b. Hoạt động nhóm. GV hướng dẫn các nhóm đóng vai.

Leave a comment