Giáo án Sinh học 8 bài Máu và môi trường trong cơ thể

0

Giáo án Sinh học lớp 8

Giáo án Sinh học 8 bài Máu và môi trường trong cơ thể giúp học sinh nắm được kiến thức trọng tâm của bài như các thành phần của máu; trình bày được các chức năng của hồng cầu và huyết tương; phân biệt được máu, nước mô và bạch huyết.

Giáo án Sinh học 8 trọn bộ

Giáo án Sinh học 8 bài Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động

Giáo án Sinh học 8 bài Thực hành tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

BÀI 13: MÁU VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CƠ THỂ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

 • HS cần phân biệt được các thành phần của máu.
 • Trình bày được chức năng của huyết tương và hồng cầu.
 • Phân biệt được máu, nước mô và bạch huyết.
 • Trình bày được vai trò của môi trường trong cơ thể.

2. Kỹ năng: Rèn cho HS một số kỹ năng:

 • Thu thập thông tin, quan sát tranh hình, phát hiện kiến thức.
 • Khái quát tổng hợp kiến thức.
 • Hoạt động nhóm.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ thân thể tránh mất máu.

Trọng tâm:

Phân biệt được các thành phần của máu và chức năng của chúng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • GV:
  • Tranh tế bào máu, tranh phóng to hình 13.2 SGK trang 43.
  • Mẫu máu động vật lắng đọng tự nhiên với chất chống đông.
 • HS: Một số nhóm chuẩn bị tiết gà, lợn để trong đĩa hay bát.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra

3. Bài mới

Em đã thấy máu chảy trong trường hợp nào? Theo em máu chảy ra từ đâu? Máu có đặc điểm gì ? để tìm hiểu về máu chúng ta nghiên cứu bài 13.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung

Hoạt động 1:

Gv cho HS quan sát thí nghiệm như hình 13-1.

Thí nghiệm trên thu được kết quả ntn?

Gv yêu cầu HS làm bài tập mục SGK trang 42.

Vậy máu gồm những thành phần nào?

Giới thiệu thành phần của huyết tương, khả năng kết hợp của hồng cầu với O2 và CO2.

GV yêu cầu hoàn thành bài tập mục SGK trang 43.

Huyết tương có chức năng gì?

Hồng cầu có chức năng gì?

HS quan sát, nghiên cứu thông tin trong SGK trả lời câu hỏi.

Các nhóm hoàn thành bài tập điền từ.

HS căn cứ bài tập rút ra kết luận.

HS nghe giảng.

Cá nhân tự đọc thông tin trong SGK và theo dõi bảng 13, trao đổi nhóm, thống nhất câu trả lời.

Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung.

I. Máu.

1. Tìm hiểu thành phần cấu tạo của máu

Huyết tương: lỏng, màu vàng nhạt chiếm 55% V

Tế bào máu: gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu chiếm 45% V

2. Tìm hiểu chức năng của huyết tương và hồng cầu

Huyết tương: Duy trì máu ở trạng thái lỏng, vận chuyển các chất chất dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và chất thải.

Hồng cầu: Có huyết sắc tố (Hb) có khả năng kết hợp với O2 và CO2 để vận chuyển từ phổi về tim tới các tế bào và từ tế bào về tim lên phổi.

Leave a comment