Giáo án Ngữ văn 8 bài 31: Văn bản tường trình

0

Giáo án Ngữ văn 8

Giáo án Ngữ văn 8 bài 31: Văn bản tường trình giúp các em học sinh nắm được trường hợp cần viết văn bản tường trình, những đặc điểm của văn bản tường trình.

VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

Học xong bài này học sinh nắm được.

1. Kiến thức.

  • Hiểu những trường hợp cần viết văn bản tường trình.
  • Nắm được những đặc điểm của văn bản tường trình.
  • Biết cách làm một văn bản tường trình đúng quy cách.

2. Kĩ năng.

3. Thái độ.

II. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Tổng số Vắng

2. Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

GV Gọi HS đọc các văn bản tường trình, sgk/133-134.

– Hs đọc

(H) Trong các văn bản trên, ai là người viết tường trình cho ai?

– Hs trả lời

(H) Bản tường trình được viết nhằm mục đích gì?

– Hs trả lời

(H) Nội dung và thể thức trình bày có gì đáng chú ý?

– Hs trả lời

(H) Người viết bản tường trình phải có thái độ như thế nào đối với nội dung tường trình?

– Hs trả lời

(H) Hãy nêu một số trường hợp cần viết bản tường trình trong học tập và sinh hoạt?

Tự nêu theo sự hiểu biết của mình.

GV Chốt lại vấn đề.

I. Đặc điểm của văn bản tường trình:

* Văn bản

– Học sinh viết cho cô giáo dạy môn ngữ văn và thầy Hiệu trưởng.

– Giải thích một số vấn đề có liên quan.

– Chân thật và trung thực, đúng sự thật.

Leave a comment