Giáo án nếp sống thanh lịch văn minh lớp 3 – Bài 6: Ngôi trường của em

0

A. Bài cũ

– Vì sao cần phải giữ góc học tập của mình gọn gàng ngăn nắp?

– Gọi HS đọc lời khuyên bài 5

GV nhận xét

B. Bài mới

1: Giới thiệu bài

Hoạt động 1: Giới thiệu bài (5’)

* Mục tiêu: Giúp HS nhớ lại kiến thức liên quan và định hướng về nội dung sẽ học.

* Các bước tiến hành:

Bước 1: GV gợi mở cho HS nhắc lại kiến thức đã học liên quan đến việc giữ vệ sinh trường lớp (tuỳ theo mức độ kiến thức của HS, GV nêu câu hỏi gợi mở cho phù hợp).

Các bài học liên quan:

– Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (Đạo đức lớp 2).

Bước 2: GV giới thiệu bài học, ghi tên bài “Ngôi trường của em”.

Hoạt động 2: Nhận xét hành vi (5’)

* Mục tiêu: Giúp HS nhận thấy khi đến trường, cần sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp chỗ ngồi học, bàn ghế trong lớp và giữ vệ sinh chung mọi lúc, mọi nơi.

* Các bước tiến hành:

Bước 1: GV tổ chức cho HS thực hiện phần Quan sát tranh, SHS trang 23.

Bước 2: HS trình bày kết quả.

GV kết luận theo từng câu hỏi SHS tr.23:

– Em thích phòng học của lớp nào? Vì sao?

(Phòng học của lớp 3B sạch đẹp, bàn ghế kê ngay ngắn, sách vở xếp ngăn nắp trong ngăn bàn, không có giấy rác, tranh ảnh treo tường cân đối).

– Em có thể làm gì để lớp mình luôn sạch sẽ?

(Sắp xếp đồ dùng học tập và bàn ghế trong lớp gọn gàng, ngăn nắp, không vứt rác ra lớp, cùng các bạn làm trực nhật, tổng vệ sinh lớp theo định kì,…)

Bước 3: GV hướng dẫn HS rút ra ý 1 của lời khuyên, SHS trang 25.

Bước 4: GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của HS.

Hoạt động 3: Nhận xét hành vi (8’)

* Mục tiêu: Giúp nhận biết những việc làm thể hiện ý thức và trách nhiệm và tình cảm gắn bó trong việc giữ gìn vệ sinh trường lớp.

* Các bước tiến hành:

Bước 1: GV tổ chức cho HS thực hiện Bài tập 1, SHS trang 24.

Bước 2: HS trình bày kết quả.

GV kết luận theo từng trường hợp:

a) An thực hiện việc làm vệ sinh lớp học tự giác, trách nhiệm thể hiện tình cảm gắn bó với lớp. Sơn chưa có ý thức làm sạch đẹp lớp mình.

b) Hưng chưa tự giác giữ chỗ ngồi của mình gọn gàng, sạch sẽ.

c) Các bạn lớp 3A làm như vậy giúp cho lớp học luôn sáng sủa, thoáng khí.

Bước 3: GV hướng dẫn HS rút ý 2 của lời khuyên, SHS trang 25.

Bước 4: GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của HS.

Hoạt động 4: Trao đổi, thực hành (8’)

* Mục tiêu: Giúp HS nhận biết và thực hiện các việc làm thể hiện ý thức giữ gìn khung cảnh nhà trường xanh – sạch- đẹp..

* Các bước tiến hành:

Bước 1: GV tổ chức cho HS thực hiện Bài tập 2, SHS trang 25.

Bước 2: HS trình bày kết quả.

GV kết luận theo từng tình huống:

– Tình huống 1: Ta nên nhắc bạn nhặt vỏ bim bim vứt vào thùng rác và lần sau không nên làm như thế. Trường hợp bạn không nghe, ta nên nhặt vỏ bim bim vứt vào thùng rác để sân trường sạch sẽ.

– Tình huống 2: Ta nên khuyên bạn không nên viết tên mình ra bàn vì như vậy bàn sẽ bẩn và mình chưa là người thanh lịch, văn minh.

Bước 3: GV hướng dẫn HS rút ý 3 của lời khuyên, SHS trang 25.

Bước 4: GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của HS.

Hoạt động 5: Thực hành (7’)

* Mục tiêu : Giúp HS thực hiện kĩ năng sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp chỗ ngồi của mình.

* Các bước tiến hành:

Bước 1: GV tổ chức cho HS thi sắp xếp sách vở, đồ dùng tại chỗ ngồi của mình.

Bước 2: GV trao đổi với HS theo câu hỏi:

– Sắp xếp sách vở, đồ dùng ở chỗ ngồi của mình gọn gàng, ngăn nắp có lợi gì?

(Sắp xếp sách vở, đồ dùng ở chỗ ngồi của mình gọn gàng, ngăn nắp sẽ tiện cho việc học tập, giúp cho tâm trạng khi học vui, phấn khởi, kết quả học tấp tốt).

GV nhắc HS hàng ngày chú ý sắp xếp chỗ ngồi của mình luôn gọn gàng như vừa thực hiện để kết quả học tập tốt hơn và lớp học thêm đẹp.

Hoạt động 6: Tổng kết bài (2’)

– GV yêu cầu HS nhắc lại toàn bộ nội dung lời khuyên (không yêu cầu HS đọc đồng thanh) và hướng dẫn để HS mong muốn, chủ động, tự giác thực hiện nội dung lời khuyên.

– Chuẩn bị bài 7 “Cử chỉ đẹp”.

Leave a comment