Giáo án Mỹ thuật lớp 5 bài 34: Vẽ tranh đề tài tự chọn

0

1. Hoạt động 1: Hướng dẫn Hs quan sát, nhận xét.

2. Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs cách vẽ tranh.

3. Hoạt động 3: Hướng dẫn Hs thực hành.

4. Hoạt động 4: Hướng dẫn Hs nhận xét, đánh giá.

5. Hoạt động 5: Dặn dò Hs.

1. Quan sát, nhận xét.

Gv giới thiệu một số trực quan cho Hs Qs và gợi ý để Hs nhận biết:

? Các bức tranh trên vẽ về những đề tài gì?

? Trong tranh có vẽ những hình ảnh gì ?

? Em thích tranh vẽ về chủ đề nào nhất?

? Những hình ảnh chính được vẽ ở vị trí nào trong tranh?

? Em thấy tranh vẽ có những màu sắc nào?

? Có thể vẽ những đề tài gì trong tranh tự chọn?

? Em sẽ vẽ về đề tài gì trong tranh của mình ?

Gv nhận xét, bổ sung.

2. Cách vẽ.

Gv hướng dẫn Hs cách chọn chủ đề để vẽ tranh:

+ Chọn chủ đề yêu thích để vẽ như: Phong cảnh, sinh hoạt, lao động, học tập…

+ Suy nghĩ để tìm hình ảnh cho phù hợp.

+ Vẽ hình ảnh chính trước, hình ảnh phụ sau.

+ Vẽ màu theo cảm nhận riêng.

3. Thực hành.

Gv Y/c Hs thực hành.

Gv gợi ý Hs:

+ Chọn chủ đề để vẽ.

+ Tìm các hình ảnh vẽ sao cho sinh động.

+ Chọn hình ảnh phụ cho phù hợp với hình ảnh chính.

+ Vẽ màu tươi sáng, rõ trọng tâm.

Gv cho Hs quan sát thêm các tranh vẽ về nhiều đề tài để Hs nhận ra cách vẽ.

4. Nhận xét, đánh giá.

Gv hướng dẫn Hs nhận xét, đánh giá:

+ Chủ đề tranh.

+ Hình ảnh chính.

+ Các hình ảnh phụ.

+ Màu sắc.

Y/c Hs chọn ra bài vẽ mình thích.

Gv nhận xét, đánh giá.

5. Dặn dò Hs.

Hs về hoàn thành bài vẽ.

Chuẩn bị bài sau: chọn các bài vẽ trong năm để chuẩn bị cho trưng bày kết quả học tập cuối năm.

Hs cho bài vào giấy trắng.

Hs Qs.

– Hs trả lời.

– Hs trả lời.

– Hs trả lời.

– Được vẽ ở trọng tâm tranh.

– Hs trả lời.

– Có rất nhiều đề tài…

– Hs trả lời.

Hs Qs

Hs thực hành.

Hs nhận xét, đánh giá:

– Có đặc điểm, đẹp.

– Hài hòa, hợp lí, sinh động.

– Hài hòa, vui tươi…

Hs thực hiện

Hs thực hiện.

Hs chuẩn bị.

Hs chuẩn bị.

Leave a comment