Giáo án Mỹ thuật lớp 3 bài 23: Vẽ theo mẫu – Vẽ cái bình đựng nước

0

I. Ổn định lớp

II. Bài mới

HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét.

– GV cho HS xem 1 số bình nước và gợi ý.

+ Gồm những bộ phận nào?

+ Hình dáng như thế nào?

+ Chất liệu?

+ Màu sắc?

– GV cho HS xem 1 số bài vẽ của HS năm trước và gợi ý về: bố cục, hình dáng, màu,…

– GV củng cố.

HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ.

– GV đặt mẫu vẽ.

– GV vẽ minh họa bảng và hướng dẫn.

+ Ước lượng chiều cao, chiều ngang để vẽ khung hình.

+ Tìm tỉ lệ các bộ phận và phác hình.

+ Vẽ chi tiết, hoàn chỉnh hình.

+ Vẽ đậm, vẽ nhạt hoặc vẽ màu.

HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.

– GV nêu y/c HS chia nhóm.

– GV bao quát các nhóm và nhắc nhở HS vẽ hình sao cho cân đối với tờ giấy, không vẽ hình to hoặc nhỏ quá, nhìn mấu để vẽ, vẽ đậm, vẽ nhạt hoặc vẽ màu theo ý thích,…

– GV giúp đỡ các nhóm yếu, động viên nhóm khá, giỏi,…

* Lưu ý: không được dùng thước.

HĐ4: Nhận xét, đánh giá.

– GV y/c các nhóm trình bày sản phẩm.

– GV gọi HS nhận xét.

– GV nhận xét.

* Dặn dò:

– Sưu tầm tranh về các đề tài khác nhau.

– Đưa vở, bút chì, tẩy, màu,…/.

– HS quan sát và trả lời.

Gồm: miệng, cổ, thân, đáy, quai cầm.

+ Có nhiều hình dáng khác nhau,…

+ Bằng thủy tinh, nhựa,…

+ Màu sắc phong phú,…

– HS quan sát và nhận xét.

– HS quan sát và lắng nghe.

– HS quan sát mẫu và lắng nghe.

– HS lắng nghe.

– HS chia nhóm và đặt mẫu vẽ.

– HS vẽ bài theo nhóm, vẽ đậm, vẽ nhạt hoặc vẽ màu theo ý thích,…

– Đại diện nhóm trình bày sản phẩm.

– HS nhận xét về: bố cục, hình, độ đậm nhạt,…

– HS lắng nghe.

– HS lắng nghe dặn dò.

Leave a comment