Giáo án Mỹ thuật lớp 3 bài 2: Vẽ trang trí – Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu cho đường diềm

0

I. Ổn định lớp

II. Bài mới

HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát và n.xét.

– GV cho HS xem 1 số bài trang trí đường diềm và gợi ý.

+ Họa tiết đưa vào trang trí đường diềm?

+ Những họa tiết giống nhau vẽ ntn? + Màu sắc?

– GV tóm tắt.

– GV cho HS xem 2 mẫu đường diềm đã chuẩn bị và gợi ý.

+ Em có nhận xét gì về 2 đường diềm?

+ Các họa tiết được sắp xếp như thế nào?

+ Được vẽ màu như thế nào?

HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ họa tiết.

– GV y/c HS quan sát hình ở vở Tập vẽ 3.

– GV vẽ minh họa bảng và hướng dẫn.

+ Cách phác trục để vẽ họa tiết đối xứng cho đều và cân đối.

+ Vẽ họa tiết giống với họa tiết có sẵn.

+ Những họa tiết giống nhau vẽ bằng nhau.

+ Vẽ màu theo ý thích.

HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.

– GV nêu y/c vẽ bài.

– GV bao quát lớp, nhắc nhở HS vẽ tiếp họa tiết sao cho cân đối và bằng nhau, vẽ màu giống nhau hoặc vẽ màu xen kẻ,…

HĐ4: Nhận xét, đánh giá.

– GV chọn bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét.

– GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét.

– GV nhận xét.

* Dặn dò.

– Về nhà quan sát 1 số quả.

– Nhớ đưa vở, bút chì, tẩy, màu,…/.

– HS quan sát và trả lời câu hỏi.

+ Hoa, lá, các con vật,…

+ Họa tiết giống nhau vẽ bằng nhau…

+ Vẽ màu làm nổi bật họa tiết,…

– HS lắng nghe.

– HS quan sát và trả lời.

+ HS trả lời theo cảm nhận riêng.

+ HS trả lời.

+ Vẽ có màu đậm, màu nhạt,…

– HS quan sát.

– HS quan sát và lắng nghe.

– HS vẽ tiếp họa tiết vào đường diềm.

– Vẽ màu theo ý thích.

– HS đưa bài lên để nhận xét.

– HS nhận xét.

– HS lắng nghe.

– HS lắng nghe dặn dò.

Leave a comment