Giáo án Mỹ thuật lớp 3 bài 13: Vẽ trang trí – Trang trí cái bát

0

I. Ổn định lớp

II. Bài mới

.HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét.

– GV giới thiệu 1 số cái bát và gợi ý.

+ Hình dáng các loại bát?

+ Các bộ phận của cái bát?

+ Cách trang trí trên cái bát?

– GV ho HS xem cá bát có trang trí và cái bát không trang trí và gợi ý.

+ Cái bát nào đẹp hơn?

– GV tóm tắt.

– GV cho HS xem 1 số bài vẽ trang trí cái bát của HS năm và gợi ý về: bố cục ,…

HĐ2: Hướng dẫn HS cách trang trí.

– GV y/c HS nêu các bước trang trí cái bát.

– GV vẽ minh họa bảng và hướng dẫn.

+ Vẽ tạo dáng cái bát.

+ Phân mảng họa tiết.

+ Vẽ họa tiết phù hợp.

+ Vẽ màu theo ý thích.

HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.

– GV nêu y/c vẽ bài.

– GV bao quát lớp, nhắc nhở HS chọn cách trang trí, vẽ họa tiết phù hợp, vẽ màu theo ý thích,…

– GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi

HĐ4: Nhận xét, đánh giá.

– GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét

– GV gọi HS nhận xét.

– GV nhận xét.

* Dặn dò:

– Quan sát các con vật quen thuộc về hình dáng, màu sắc,…

– Đưa vở, bút chì, tẩy, màu,…/.

– HS quan sát và nhận xét.

+ HS trả lời theo cảm nhận riêng.

+ Gồm: miệng, thân, đáy,…

+ Trang trí phong phú, đa dạng,…

– HS quan sát và nhận xét.

+ Cái bát có trang trí đẹp hơn.

– HS lắng nghe.

– HS quan sát và nhận xét.

– HS nêu các bước tiến hành.

– HS quan sát và lắng nghe.

– HS vẽ bài. Trang trí cái bát theo cảm nhận riêng, vẽ màu theo ý thích.

– HS đưa bài lên để nhận xét.

– HS nhận xét.

– HS lắng nghe.

– HS lắng nghe dặn dò.

Leave a comment