Giáo án Mỹ thuật lớp 2 bài 21: Nặn hoặc vẽ dáng người đơn giản

0

(5’)

(5’)

(15’)

(4’)

(2’)

Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét

Hoạt động 2:

Hướng dẫn cách nặn, cách vẽ:

Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành:

*Hoạt đông 4:

Nhận xét –đánh giá.

* Dặn dò:

– Giáo viên giới thiệu một số hình ảnh và gợi ý:

– Giáo viên chỉ trên tranh, ảnh các hình dáng người + Đứng nghiêm; đứng và giơ tay. . .

+ Đi: tay, chân thế nào?

+ Chạy: tay, chân, mình, đầu ra sao?

– Giáo viên tóm tắt: khi đứng, đi, chạy, . .

* Cách nặn: – GV dùng đất hướng dẫn HS nặn: Đầu. Mình. Tay, chân.

– Ghép, dính các bộ phận thành hình người.

– GV tạo dáng người đứng, đI, ngồi, chạy, nhảy, . .

* Cách vẽ:– G/viên vẽ phác hình người lên bảng: đầu, mình, tay, chân thành các dáng: Đứng, đi, chạy,.

– GV vẽ thêm một số chi tiết phù hợp với các dáng cho các hoạt động cụ thể như: Đá bóng; Nhảy dây.

– Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành:

* Nặn:– Giúp học sinh tạo bố cục cho một đề tài.

* Vẽ:– HS vẽ một vài dáng người vào phần giấy đã chuẩn bị hoặc vở tập vẽ.

+ Vẽ hình vừa với phần giấy.

– GV yêu cầu HS nhận xét bài tập về:

+ Hình dáng.

+ Cách sắp xếp và màu sắc.

– Giáo viên tóm tắt, bổ sung và nhận xét, khen ngợi học sinh có bài tập đẹp.

– Động viên học sinh, thu bài tập nặn hoặc bài vẽ đẹp.

– Hoàn thành bài tập nặn hoặc bài vẽ ở nhà (nếu ở lớp chưa xong).

– Xem lại các bài vẽ màu vào đường diềm, hình vuông đã sưu tầm.

+ HS quan sát tranh- trả lời:

+ Đầu; Mình; Chân, tay.

+ Để học sinh nhận ra các dáng của người hoạt động (tư thế của các bộ phận).

+ Các bộ phận (đầu, mình, chân, tay) của người thay đổi để phù hợp với tư thế h động.

* HS làm việc theo nhóm

+ Các nhóm hỏi lẫn nhau theo sự hướng dẫn của GV.

+ Học sinh xem một số sản phẩm nặn, bài vẽ của lớp trước để các em học tập cách nặn, cách vẽ.

+ Bài tập: Nặn hoặc vẽ hình dáng người đơn giản.

+ HS nặn dáng người theo ý.

+ Nặn thêm hình phụ: cây,. . . ,

– H/sinh làm việc theo nhóm

+ Vẽ 1. 2 h/người khác nhau

Leave a comment