Giáo án môn Trải nghiệm sáng tạo lớp 4 chủ đề 4: Lao động xây dựng nhà trường – Tiết 2

0

I. Phần khởi động

– Cho HS hát

– GTB bằng lời và ghi đầu bài lên bảng.

II. Phần phát triển bài

2. Đề xuất hoạt động lao động xây dựng nhà trường

– Em thấy mình có nên tiếp tục hoạt động lao động xây dựng nhà trường mà em đã tham không.

– Theo em cần phải làm gì để lớp, trường em sạch, đẹp, thân thiện và an toàn hơn nữa.

– Giáo viên nhận xét tuyên dương

3. Lập kế hoạch lao động xây dựng nhà trường

– Em lập kế hoạch thực hiện cho 4 hoạt động lao động xây dựng nhà trường đã chọn ở mục 3 nhiệm vụ 2

– Em trao đổi với ông bà, bố mẹ hoặc thầy cô, bạn bè về bản kế hoạch trên của mình và xin ý kiến đóng góp. Bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các bản kế hoạch theo ý kiến đóng góp.

– Giáo viên nhận xét tuyên dương

III.Phần kết thúc

– Dặn HS về nhà đọc lại bài và xem nội dung tiếp theo trong bài

– Nhận xét giờ học.

– HS hát.

– HS lắng nghe, ghi đầu bài vào vở

– Học sinh trả lời

– Trong lớp học

– Hành lang các lớp

– Gầm cầu thang

– Sân trường

– Vườn trường

– Thư viện trường

– Phòng truyền thống

– Nhà vệ sinh

– Học sinh lắng nghe

– Học sinh lập kế hoạch thực hiện cho 4 hoạt động lao động xây dựng nhà trường đã chọn ở mục 3 nhiệm vụ 2

– Học sinh trao đổi với ông bà, bố mẹ hoặc thầy cô, bạn bè về bản kế hoạch

– Học sinh lắng nghe

– Học sinh lắng nghe

– Học sinh lắng nghe

Leave a comment