Giáo án môn Tập viết lớp 3 bài 14

0

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

– Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

– Nhận xét, đánh giá chung.

– Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết bảng con (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS viết đúng các con chữ, hiểu từ và câu ứng dụng.

* Cách tiến hành:

Luyện viết chữ hoa

– Cho HS tìm các chữ hoa có trong bài

– Gắn bảng mẫu chữ hoa L cho HS QS

– Yêu cầu HS nêu cách viết hoa

– Viết mẫu, kết hợp với việc nhắc lại cách viết từng chữ.

– Yêu cầu HS viết chữ “L” vào bảng con.

Luyện viết từ ứng dụng

– Gọi HS đọc từ ứng dụng: Lê Lợi.

– Cho HS nêu hiểu biết của mình về Lê Lợi

– Giới thiệu: Lê Lợi (1358 – 1433) là vị anh hùng dân tộc có công đánh đuổi giặc Minh, giành độc lập cho dân tộc, lập ra triều đình nhà Lê.

– Yêu cầu HS viết vào bảng con.

Luyện viết câu ứng dụng

– Mời HS đọc câu ứng dụng.

– Cho HS giải thích câu tục ngữ

– Giải thích câu tục ngữ: Khuyên con người nói năng phải biết lựa chọn lời nói, làm cho người nói chuyện với mình cảm thấy dễ chịu, hài lòng.

– Cho HS viết bảng con

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết (15 phút).

* Mục tiêu: Giúp HS viết đúng con chữ, trình bày sạch đẹp vào vở tập viết.

* Cách tiến hành:

– Nêu yêu cầu HS viết vào vở theo đúng như mẫu

– Theo dõi, uốn nắn nhắc nhở các em viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

– Thu từ 5-7 bài để chấm.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

– Nhắc lại nội dung bài học.

– Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

– Hát đầu tiết.

– Viết bảng con.

– Học cá nhân.

– Quan sát.

– 2 HS nêu

– Theo dõi

– Viết chữ L vào bảng con.

– 2 HS đọc tên riêng: Lê Lợi.

– 2 HS nêu

– Viết trên bảng con: Lê Lợi

– 1 HS đọc câu ứng dụng:

– 2 HS giải thích

– Viết trên bảng con: Lời nói, Lựa lời.

L L L L L L L

Lê lợi Lê lợi Lê Lợi Lê Lợi

Lời nó chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Leave a comment