Giáo án môn Tập đọc lớp 5 bài 22

0

1. Bài cũ: Nhắc lại những chủ điểm đã học.

2. Bài mới:

2. 1. Giới thiệu bài:

2. 2. Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài. NX.

-Chia bài thành 3 phần để luyện đọc. Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (Lưu ý các tiếng dễ lẫn (săm soi, rủ rỉ, nhọn hoắt…)

-GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc đúng giọng hồn nhiên của cháu, giọng hiền từ của người ông; Nhấn giọng ở những từ ngữ gọi tả.

2. 3. Tìm hiểu bài: Tổ chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 trong sgk.

Lồng ghép GDMT: Qua câu trả lời của HS liên hệ GD: Loài chim chỉ bay đến sinh sống, làm tổ, cát ở những nơi có cây cối, có môi trường thiên nhiên sạch đẹp. Mỗi chúng ta phải có ý thức yêu quý, bảo vệ , giữ gìn môi trường thiên nhiên Xanh- Sạch –Đẹp.

Chốt ý rút nội dung bài (Yêu cầu1, ý2)

2. 4. Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn 3 trong nhóm, thi đọc diễn cảm trước lớp. NX bạn đọc. GV NX đánh giá.

3. Củng cố-Dặn dò: Hệ thống bài.

· Nhận xét tiết học.

· Dặn HS chuẩn bị bài: Tiếng vọng.

HS nhắc lại những chủ điểm đã học.

HS quan sát tranh, NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tiếng, từ dễ lẫn

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe, cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS liên hệ phát biểu.

-Đọc lại nội dung bài.

-HS luyện đọc trong nhóm; thi đọc trước lớp; nhận xét bạn đọc.

HS liên hệ, phát biểu.

Leave a comment