Giáo án môn Mỹ thuật lớp 9 bài 16

0

Giáo án môn Mỹ thuật lớp 9

Giáo án môn Mỹ thuật lớp 9 bài 16: Đề kiểm tra học kì I được TimDapAnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Mỹ thuật 9 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn

I. Mục tiêu

Về kiến thức: Nhằm mục đích đánh giá mức độ vận dụng phương pháp vẽ tranh đề tài

Về kỹ năng:

  • Nội dung tư tưởng chủ đề.
  • Bố cục sắp xếp mảng hình ảnh.
  • Màu sắc, đường nét.

Về thái độ: Biết nhận xét và đánh giá kết quả của bạn cũng như tự đánh gía kết quả học tập của mình…

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: Em hãy vẽ một bức tranh có đề tài: Tự chọn

III. XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

  • Bài vẽ đẹp thể hiện ở:
  • Nội dung kiến thức, tư tưởng chủ đề.
  • Bố cục hình mảng, hình ảnh.
  • Màu sắc.
  • Phong cách.

Nội dung kiên thức (mục tiêu)

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng ở mức độ thấp

Vận dụng ở mức độ cao

Tổng cộng

Nội dung tư tưởng chủ đề

Xác định được nội dung phù hợp với đề tài.

(Điểm Đ)

Vẽ đúng nội dung đề tài. (Điểm Đ)

Nội dung tư tưởng mang tính chất ứng dụng cao trong cuộc sống, có chọn lọc (Điểm Đ)

(Điểm Đ) (20%)

Hình ảnh

Hình ảnh thể hiện nội dung

(Điểm Đ)

Hình ảnh sinh động phù hợp với nội dung (Điểm Đ)

Hình ảnh chọn lọc, đẹp, phong phú, phù hợp với nội dung, gần gũi với đời sống

(Điểm Đ)

(Điểm Đ)

(20%)

Bố cục

Sắp xếp được bố cục đơn giản

(Điểm Đ)

Sắp xếp bố cục có hình ảnh mảng chính, mảng phụ.

(Điểm Đ)

Bố cục sắp xếp đẹp, sáng tạo, hấp dẫn

(Điểm Đ)

(Điểm Đ)

(20%)

Màu sắc

Lựa chọn gam màu theo ý thích

(Điểm Đ)

Màu vẽ có trọng tâm, có đậm nhạt (Điểm Đ)

Màu sắc tình cảm, đậm nhạt, phong phú, nổi bật trọng tâm (Điểm Đ)

(Điểm Đ)

(20%)

Đường nét

Nét vẽ thể hiện nội dung

(Điểm Đ)

Nét vẽ tự nhiên, đúng hình

(Điểm Đ)

Nét vẽ tự nhiên có cảm xúc. Hình ảnh tạo được phong cách riêng

(Điểm Đ)

(Điểm Đ)

(20%)

Tổng

(Điểm Đ)

(Điểm Đ)

(Điểm Đ)

(Điểm Đ)

(Điểm Đ)

(100%)

30%

70%

Leave a comment