Giáo án môn Hóa học lớp 9 bài 61

0

Giáo án môn Hóa học lớp 9

Giáo án môn Hóa học lớp 9 bài 61: Polime được TimDapAnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 9 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

  • Nắm đựợc định nghĩa, cấu tạo, cách phân loại, tính chất chung của polime
  • Nắm được khái niệm chất dẻo, tơ, sợi, cao su và những ứng dụng chủ yếu của các loại vật liệu này trong cuộc sống
  • Viết CTCT của một số polime viết CTTQ và ngược lại
  • Giáo dục tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Phương tiện dạy học

1. Giáo viên

  • Bảng phụ, bảng nhóm, bút dạ.
  • Dụng cụ: Mẫu polime: túi PE, cao su, vỏ dây điện, mẩu săm lốp…
  • Hình vẽ: các loại dạng mạch polime

2. Học sinh: Nghiên cứu bài

III. Tiến trình dạy học

1. n định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

Viết CTPt của tinh bột, xenlulozơ, protein. SS với CTCT của rượu etylic

3. Bài mới

Hoạt động 1: Khái niệm chung

Hoạt động của GV

GV: Yêu cầu Hs đọc thông tin trong SGK

GV: Dẫn dắt và yêu cầu Hs rút ra kêt luận về polime

HS đọc định nghĩa

Hoạt động của HS

– Định nghĩa: Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau

– Theo nguồn gốc chia 2 loại:

Polime thiên nhiên và polime tổng hợp

Hoạt động 2: Cấu tạo và tính chất

Hoạt động của GV

GV: Yêu cầu HS đọc SGK

GV: Giới thiệu về tính tan của cá polime

Hoạt động của HS

a.Cấu tạo:

Polime là những phân tử có phân tử khối rất lớn gồm nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo thành mạch thẳng, mạch nhánh hoặc mạng không gian

b.Tính chất:

– Là chất rắn không bay hơi

– Hầu hết các polime không tan trong nước hoặc ác dung môi thông thường

Leave a comment