Giáo án môn Hóa học lớp 9 bài 47

0

Giáo án môn Hóa học lớp 9

Giáo án môn Hóa học lớp 9 bài 47: Benzen được TimDapAnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 9 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

  • Nắm được công thức cấu tạo của phân tử benzen, từ đó hiểu được các tính chất hóa học nắm được của benzen.
  • Rèn luyện kỹ năng quan sát thí nghiệm, từ các hiện tượng thí nghiệm rút ra tính chất.
  • Rèn luyện kỹ năng viết phương trình thế của benzen với brom vá tiếp tục rèn luyện kỹ nămg làm toán
  • Liên hệ với thực tế: Một số ứng dụng của benzen.

II. Phương tiện

1. Giáo viên

  • Bảng phụ bảng nhóm.
  • Hóa chất: C6H6, H2O, dd brom, dầu ăn
  • Dụng cụ: Ông nghiệm, đế sứ, diêm, bộ lắp ghép phân tử
  • Tranh vẽ: Một số ứng dụng của benzen

2. Học sinh: nghiên cứu bài

III. Tiến trình

1. Ổn định tổ chức (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ (4 phút)

  • Nêu đặc điểm cấu tạo phân tử, đặc điểm liên kết, tính chất hóa học của metan
  • Nêu đặc điểm cấu tạo phân tử, đặc điểm liên kết, tính chất hóa học của etilen, axetilen.

3. Bài mới

Hoạt động 1: Tính chất vật lý (5 phút)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

GV: Giới thiệu Benzen

GV: Hướng dẫn các nhóm làm thí nghiệm

– Cho vài giọt benzen vào nước

– Cho vài giọt vào dầu ăn

– Là chất lỏng, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí, hòa tan được nhiều chất.

Hoạt động 2: Cấu tạo phân tử (10 phút)

? Hãy lắp mô hình phân tử benzen?

? Hãy viết công thức cấu tạo của benzen

– Cấu tạo phân tử

Hoạt động 3: Tính chất hóa học (17 phút)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

? Dựa vào cấu tạo, benzen có những tính chất hóa học nào (Tính chất nào giống metan, etilen, axetilen)

GV: Làm thí nghiệm đốt cháy benzen. Sản phẩm ngoài cacbonic, hơi nước còn có muội than.

? Giải thích vì sao? K-G

GV: Dùng hình vẽ mô tả lại phản ứng của benzen với dd Br2 có sự tham gia của bột sắt

? Hãy nêu tính chất và viết phương trình phản ứng?

GV: Benzen không tác dụng với dd brom, chứng tỏ ben zen khó tham gia phản ứng cộng hơn các etilen và axetilen. Tuy nhiên trong điều kiện thích hợp benzen có phản ứng cộng với một số chất.

1. Etilen có cháy không:

Benzen cháy tạo CO2, H2O và muội than

2. Benzen có phản ứng thế với Br2 không?

Benzen phản ứng với Brom

– Cấu tạo phân tử

1. Benzen có phản ứng cộng không?

Trong điều kiện thích hợp bezen có phản ứng cộng với một số chất

C6H6 (l) + H2 (l) tFe C6H12

Leave a comment