Giáo án môn Hóa học lớp 9 bài 43

0

Giáo án môn Hóa học lớp 9

Giáo án môn Hóa học lớp 9 bài 43: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ được TimDapAnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Hóa học 9 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

  • Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ và ý nghĩa của nó.
  • Trong phân tử hợp chất hữu cơ các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa tri của chúng: C (IV), H (I) , O(II)
  • Quan sát mô hình cấu tạo phân tử, rút ra được đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.
  • Hiểu được mỗi mộy hợp chất hữu cơ có một công thức cấu tạo ứng với một trật tự liên kết xác định. Các nguyên tử cacbon có khả nănh liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon.
  • Biết cách viết công thức hóa học, phân biệt các chất khác nhau thông qua CTCT.
  • Rèn luyện kỹ năng viết CTHH của một số hợp chất hữu cơ đơn giản.
  • Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường.

II. Phương tiện

1. Giáo viên

  • Mô hình cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ dạng hình que.
  • Bộ mô hình cấu tạo hợp chất hữu cơ

2. Học sinh: nghiên cứu bài

III. Tiến trình

1. Ổn định tổ chức (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ (4 phút)

? Nêu khái niệm về hợp chất hữu cơ?

? Có mấy lọai hợp chất hữu cơ? làm bài tập số 5.

3. Bài mới

Hoạt động 1: Đặc điểm cấu tạo hợp chất hữu cơ (18 phút)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

? Nhắc lại hóa trị của H, O, C

GV: Thông báo hóa trị của H,C,O trong hợp chất hữu cơ.

GV: Giới thiệu cho HS hiểu nếu dùng mỗi nét gạch biểu diễn một đơn vị hóa trị. Các nguyên tử liên kết theo đúng hóa trị của chúng. Mỗi liên kết được biểu diễn bằng một gạch nối giữa hai nguyên tử.

GV: Lấy ví dụ mộy số CTCT hợp chất hữu cơ.

? Những nguyên tử cacbon có liên kết được với nhau không?

GV: Hướng dẫn HS lắp mô hình một số hợp chất hữu cơ.

GV: Giới thiệu 3 loai mạch

? Hãy biểu diễn liên kết trong phân tử C4H8, C4H10.

GV: Đặt vấn đề: Với công thức phân tử C2H6O có 2 chất khác nhau đó là rượu etylic và đimetylete

GV: viết CTCT của 2 chất trên

? Hãy nhận xét về trật tự liên kết trong phân tử?

1. hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử trong hợp chất hữu cơ:

– Trong các hợp chất hữu cơ cacbon luôn có hóa tri IV, oxi có hóa trị II, hiđro có hóa trị I.

– Phân tử CH4 H

– Phân tử CH3OH H

– Phân tử CH3Cl H

2. Mạch cacbon: Những nguyên tử cacbon trong phân tử hợp chất hữu cơ có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon.

– Có 3 loại: Mạch thẳng, mạch nhánh, mạch vòng:

– Mạch thẳng:

– Mạch nhánh:

– Mạch vòng:

3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử:

– Rượu etylic:

– Đimety ete:

– Mỗi hợp chất hữu cơ có trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử tronh phân tử.

Leave a comment