Giáo án môn Đạo Đức lớp 1 sách Chân Trời Sáng Tạo (Trọn bộ cả năm)

0

Giáo án lớp 1 môn Đạo Đức năm 2020 – 2021

Giáo án môn Đạo Đức lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo là tài liệu được biên soạn theo quy định dành cho các thầy cô tham khảo, lên kế hoạch giảng dạy cụ thể, chuẩn bị hiệu quả cho các Bài giảng lớp 1 môn Đạo Đức năm 2020 – 2021, với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng cùng cách trình bày khoa học.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết và dùng máy tính để tải về. Tài liệu dài 122 trang.

1. Giáo án sách Cánh Diều

2. Giáo án sách Kết nối tri thức với cuộc sống

3. Giáo án sách Chân trời sáng tạo

4. Giáo án sách Cùng học để phát triển năng lực

5. Giáo án sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Ngoài giáo án các môn mời các thầy cô tham khảo: Phân phối chương trình GDPT mới lớp 1:

1. Phân phối chương trình lớp 1 bộ sách Cánh Diều

 • Phân phối chương trình lớp 1 bộ sách Cánh Diều đầy đủ các môn
 • Phân phối chương trình môn Toán lớp 1 bộ sách Cánh Diều
 • Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều
 • Phân phối chương trình môn Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Cánh Diều
 • Phân phối chương trình môn Đạo Đức lớp 1 sách Cánh Diều
 • Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 1 sách Cánh Diều
 • Phân phối chương trình môn Mĩ thuật lớp 1 sách Cánh Diều
 • Phân phối chương trình môn Hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách Cánh Diều
 • Phân phối chương trình môn Giáo Dục Thể Chất lớp 1 bộ sách Cánh Diều

2. Phân phối chương trình bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Phân phối chương trình lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ các môn
 • Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Phân phối chương trình môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Phân phối chương trình môn Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Phân phối chương trình môn Đạo Đức lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Phân phối chương trình môn Mĩ thuật lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Phân phối chương trình môn Giáo dục thể chất lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

3. Phân phối chương trình bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Phân phối chương trình lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo các môn
 • Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối chương trình môn Toán lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối chương trình môn Đạo Đức lớp 1 sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối chương trình môn Mĩ thuật lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối chương trình môn Tiếng Anh lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo

4. Phân phối chương trình bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

 • Phân phối chương trình lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục đầy đủ các môn
 • Phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
 • Phân phối chương trình Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
 • Phân phối chương trình Mỹ thuật lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
 • Phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
 • Phân phối chương trình Đạo Đức lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

5. Phân phối chương trình bộ sách Cùng học để phát triển năng lực

 • Phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

Ngoài Giáo án môn Đạo Đức lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo trên, các bạn có thể tham khảo các tài liệu khác của tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 để củng cố và nắm chắc kiến thức, đào sâu các dạng bài, giúp các em tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng. Các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà Tìm Đáp Án đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Tin Học lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Toán lớp 1 hơn.

Leave a comment