Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 7

0

1. Hoạt động khởi động (5 phút)

– Kiểm tra bài cũ: Kiểm một số từ hs viết sai nhiều ở tiết trước.

– Giới thiệu bài: Viết tựa,

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn chính tả (8 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu về đoạn viết.

* Cách tiến hành:

Hướng dẫn chuẩn bị:

Nội dung:Đọc bài chính tả.

Ca ngợi người mẹ điều gì?

Nhận xét chính tả:

Đoạn văn có mấy câu?

Các tên riêng trong bài chính tả? Cách viết?

Trong bài có các dấu câu gì?

Luyện viết từ khó:

Mời HS viết một số từ vào bảng con.

Đọc cho HS viết:

Nêu lại cách trình bày.

Đọc thong thả từng cụm từ (mỗi cụm từ 3 lần).

Theo dõi, uốn nắn.

Chấm chữa bài:

Đọc từng câu cho HS nghe. Yêu cầu chữa lỗi ra lề.

Chấm điểm & nhận xét (5 – 7 vở); yêu cầu các HS khác đổi vở kiểm lại.

b. Hoạt động 2: Bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập chính tả theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài 2 – tr 31:

Gắn bảng phụ đã ghi sẵn bài tập 2b. Mời HS nêu yêu cầu BT.

Mời nêu miệng & làm vào vở bài tập Tiếng Việt.

Bài 3 – tr 31:

Ghi sẵn trong bảng phụ. Nhắc lại yêu cầu bài tập.

Cho HS làm bài.

Mời lên bảng điền.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn.

Nhắc cách trình bày & phải chú ý viết đúng chính tả. Xem lại bài tập.

Viết bảng con .

Dò bài trong sách trang 30.

… người mẹ rất cao cả có thể hi sinh tất cả vì con.

… có 4 câu.

…Thần Chết, Thần Đêm Tối à viết hoa chữ cái đầu mỗi tiếng.

… dấu: chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm.

Viết bảng con.

Ngồi đúng tư thế, nghe kĩ, viết đúng & đẹp.

Dò trong sách – bắt lỗi – chữa lỗi.

Nộp một số vở theo yêu cầu của GV. Một số em còn lại đổi vở kiểm chéo lại lần nữa.

Đọc yêu cầu.

Lên bảng chữa – tự làm lại vào vở bài tập.

Giải câu đố

Đọc yêu cầu.

Làm tập – lên bảng chữa.

Tìm các từ

Dụng cụ đo trọng lượng (sức nặng) – cân.

Leave a comment