Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 47

0

F Hướng dẫn HS chuẩn bị:

– Đọc toàn bài viết chính tả.

– Yêu cầu 1 HS đọc lại

– Hướng dẫn HS nhận xét bằng hệ thống câu hỏi:

+ Đoạn văn tả gì?

+ Đoạn viết gồm có mấy câu?

+ Những từ nào trong bài viết hoa?

– Cho HS viết bảng con những chữ dễ viết sai

F Viết chính tả:

– Đọc cho HS viết bài vào vở.

– Theo dõi, uốn nắn HS ngồi đúng tư thế

– Yêu cầu HS đổi vở bắt lỗi chéo

– Chấm 5 bài nhận xét bài viết của HS.

– Yêu cầu HS chữa lỗi sai

– Nhận xét bài của HS và nhắc nhở HS chú ý viết cho đúng chính tả

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần b: Tìm và viết tiếp vào vở những tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ênh

– Cho 1 HS nêu yêu cầu của bài.

– Yêu cầu HS cả lớp làm bài nhóm đôi ra nháp

– Dán 4 băng giấy, mời 4 nhóm thi tiếp sức

– Nhận xét, chốt lời giải đúng

– Gọi 1HS đọc lại kết quả

– Chú ý HS 1 số từ ngữ tìm được phải có nghĩa

3. Hot đng ni tiếp (5 phút):

– Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

– Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

Leave a comment