Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 18

0

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

– Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

– Nhận xét, đánh giá chung.

– Giới thiệu bài mới: Qua bao thế kỷ, nhân dân đã sáng tạo nên những điệu hò hát để phục vụ cho cách làm ăn đỡ nặng nề buồn tẻ. Từ lối chèo thuyền, đánh cá trên sông ngòi, biển cả, đến việc cấy cày làm ruộng, gặt lúa, trồng cây, chăn tằm… Huế lại còn có nhiều điệu hò để phục vụ sinh hoạt khác. Để có điều kiện để hiểu về Huế hơn, ta có thể tìm hiểu về địa lý, lịch sử con người Thừa Thiên Huế..

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe – viết (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nghe – viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

Hướng dẫn HS chuẩn bị.

– Đọc toàn bài viết chính tả.

– Yêu cầu HS đọc lại bài viết.

– Hướng dẫn HS nhận xét nội dung bài:

+ Điệu hò chèo thuyền của chị Gái gợi cho tác giả nghĩ đến những ai?

+ Bài chính tả có mấy câu?

+ Nêu các tên riêng trong bài?

– Hướng dẫn HS viết bảng con những chữ dễ viết sai.

– Đọc cho HS viết bài vào vở.

– Theo dõi, uốn nắn cách ngồi và cách cầm bút

Chấm chữa bài.

– Cho HS đổi vở kiểm tra chéo

– HD HS chưã lỗi

– Chấm từ 5-7 bài và nhận xét từng bài

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập (12 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS tìm được các tiếng có vần ong/oong.

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn chữ nào trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống

– Cho HS đọc yêu cầu của đề bài.

– Cho 2 HS thi làm bài, phải đúng và nhanh.

– Cho HS làm bài vào vở

Bài tập 3: Thi tìm nhanh viết đúng

– Mời HS đọc yêu cầu đề bài.

– Cho 2 nhóm thi tiếp sức tìm các từ theo từng nhóm.

– Nhận xét, tuyên dương.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

* MT: Giáo dục học sinh yêu cảnh đẹp thiên nhiên trên đất nước ta, từ đó thêm yêu quý môi trường xung quanh, có ý thức bảo vệ môi trường.

– Nhắc lại nội dung bài học.

– Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

Leave a comment