Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 14

0

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

– Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

– Nhận xét, đánh giá chung.

– Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe – viết (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp Học sinh nghe – viết đúng bài chính tả vào vở.

* Cách tiến hành:

Hướng dẫn HS chuẩn bị

– Đọc đoạn viết chính tả.

– Yêu cầu HS đọc lại đoạn viết.

– Hướng dẫn HS nhận xét. GV hỏi:

+ Đoạn văn có mấy câu?

+ Những chữ nào trong đoạn viết hoa?

+ Lời của ông cụ được đánh dấu bằng những dấu gì?

– Cho HS tìm từ khó và hướng dẫn HS viết vào bảng con các từ dễ viết sai: ngừng lại, nghẹn ngào, xe buýt.

Đọc cho HS viết bài vào vở.

– Theo dõi, uốn nắn.

– Cho HS đổi vở bắt lỗi chéo

GV chấm chữa bài.

– Yêu cầu HS tự chữ lỗi bằng bút chì.

– Chấm từ 5 – 7 bài

– Nhận xét bài viết của HS.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập (12 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS tìm được các cặp từ có tiếng đầu r/d/gi, biết phân biệt uôn/ uông

* Cách tiến hành:

Bài tập 2: Chọn phần a

– Cho HS nêu yêu cầu của đề bài.

– Mời 3 HS lên bảng thi làm.

– Nhận xét, chốt lại:

Câu a): giặt, rát, dọc

– Hướng dẫn cho HS làm phần b tương tự.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

– Nhắc lại nội dung bài học.

– Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

Leave a comment