Giáo án môn Chính tả lớp 3 bài 11

0

1. Hoạt động khởi động (5 phút)

– Kiểm tra bài cũ: Kiểm một số từ hs viết sai nhiều ở tiết trước.

– Giới thiệu bài: Viết tựa,

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn chính tả (8 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu về đoạn viết.

* Cách tiến hành:

Hướng dẫn chuẩn bị:

Nội dung:Đọc đoạn văn.

Em hiểu gì về người bạn trong đoạn văn?

Nhận xét chính tả:

Tìm các tên riêng trong bài chính tả? Cách viết?

Cách trình bày đoạn văn?

Luyện viết từ khó:

Mời HS viết một số từ vào bảng con.

Đọc cho HS viết:

Nêu lại cách trình bày.

Đọc thong thả từng cụm từ .

Theo dõi, uốn nắn.

Chấm chữa bài:

Đọc từng câu cho HS nghe. Yêu cầu yêu cầu các HS khác đổi vở kiểm lại.

b. Hoạt động 2: Bài tập (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập chính tả theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

Bài 2 – tr 48:

Gắn bảng phụ đã ghi sẵn bài tập 2. Mời HS nêu yêu cầu BT.

Mời làmbài.

Mời sửa trên bảng & làm vào vở bài tập Tiếng Việt.

Bài 3b – tr 48:

Ghi sẵn trong bảng phụ.Nhắc lại yêu cầu bài tập.

Cho HS làm bài.

Mời lên bảng điền.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn.

Nhắc cách trình bày, từ viết sai. Xem lại bài tập.

Viết bảng con.

Dò bài trong sách: tựa & đoạn văn tóm tắt truyện Người mẹ.

… vâng lời mẹ, biết nói đúng & làm đúng lời nói trong bài làm văn.

Cô-li-a: viết hoa chữ cái đầu, giữa các tiếng có dấu gạch nối.

Chữ đầu lùi vào cách lề kẻ 1 ô. Cuối câu ghi dấu chấm. Đầu câu phải viết hoa…

Viết lần lượt các từ: làm văn, Cô-li-a, giặt quần áo, ngạc nhiên.

Ngồi đúng tư thế, lắng nghe GV đọc, viết đúng, trình bày đẹp.

Dò trong sách – bắt lỗi – chữa lỗi.

GV. Một số em còn lại đổi vở kiểm chéo lại lần nữa.

Chọn những chữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:

(khoe, khoeo): khoeo chân.

(khỏe, khoẻo): người lẻo khoẻo.

(nghéo, ngoéo): ngoéo tay.

ngoéo tay

Đọc yêu cầu.

Làm theo nhóm đôi vào tập – lên bảng chữa.

Leave a comment