Giáo án lớp cơm nát (19 – 24 tháng): Xem ai khéo tay

0

Giáo án lớp cơm nát (19 – 24 tháng): Xem ai khéo tay

Giáo án lớp cơm nát (19 – 24 tháng): Xem ai khéo tay được biên soạn với nội dung theo chương trình mới nhằm nâng cao chất lượng bài học cũng như giúp trẻ hứng thú và tập trung hơn vào buổi học. Mời các cô giáo mầm non tham khảo.

Giáo án lớp cơm nát (19 – 24 tháng): Xem ai đoán đúng

Giáo án lớp cơm nát (19 – 24 tháng): Bé làm quen với bút vẽ

GIÁO ÁN: KỸ NĂNG XẾP CẠNH

ĐỀ TÀI: XEM AI XẾP KHÉO

LỚP: 19-24TH

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 • Bé biết xếp cạnh đồ chơi theo gợi ý của cô.

II. CHUẨN BỊ

 • Tấm bìa, gỗ, đồ chơi lắp ghép, chậu hoa, búp bê.

III. CÁCH TIẾN HÀNH

Hoạt động 1: Bé xếp đường đi

 • Cô tạo tình huống xuất hiện tấm bìa, cho trẻ gọi tên và màu của tấm bìa.
 • Cho trẻ chơi tự do với tấm bìa.
 • Cho trẻ xếp tấm bìa cạnh nhau làm đường đi đến nhà bạn búp bê.

Hoạt động 2: Bé xếp bồn hoa

 • Cho trẻ gọi tên chậu hoa.
 • Cô gợi ý trẻ lấy gỗ xếp cạnh nhau làm bồn hoa. Xếp xong đăt chậu hoa vào giữa.
 • Cho trẻ gọi tên sản phẩm.

Hoạt động 3: Xem ai xếp khéo

 • Cô tạo tình huống xuất hiện thùng đồ chơi.
 • Cho trẻ gọi tên đồ chơi.
 • Cho trẻ xếp đồ chơi cạnh nhau theo ý thích.
Leave a comment