Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

0

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại được TimDapAnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Lịch sử lớp 8 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án môn Lịch sử lớp 8 theo CV 5512

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu biết:

– Củng cố, hệ thống hoá những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Nắm được những nội dung chính thức trong những năm từ 1917 – 1945.

2. Định hướng phát triển năng lực:

– Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…

– Năng lực chuyên biệt:

+ So sánh, phân tích các sự kiện lịch sử bằng PP tư duy LS đúng đắn

+ Vận dụng kiến thức thực hành.

3. Phẩm chất

Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tự hào về lịch sử lâu đời của dân tộc ta,

ý thức được vị trí của lao động và trách nhiệm lao động xây dựng quê hương đất nước.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

– Giáo án word và Powerpoint.

– Tranh ảnh có liên quan.

– Phiếu học tập.

– Chuẩn bị sẵn sản phẩm bài học

2. Chuẩn bị của học sinh

– Đọc trước sách giáo khoa.

– Chuẩn bị nội dung sẵn nội dung mà GV giao về nhà trong tiết trước

+ Hs nắm được những sự kiện lịch sử chính và những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ 1917 đến 1945.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a) Mục tiêu: Đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho HS đi vào tìm hiểu bài mới.

b) Nội dung: Gv nêu câu hỏi và yêu cầu HS trả lời

c) Sản phẩm: HS nhớ lại kiến thức đã được học và vận dụng kiến thức của bản thân trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện:

Trong môn Lịch sử lớp 8 mà các em đã được học, phần “lịch sử thế giới hiện đại”; vậy lịch sử thế giới hiện đại được xác định bắt đầu từ thời gian nào?

Hs: từ năm 1917

GV: Trong vòng gần 30 năm (1917-1945) lịch sử thế giới đã diễn ra nhiều sự kiện nổi bật. Bài học hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau ôn lại những sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian đó.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Những sự kiện lịch sử chính

a) Mục đích: HS hệ thống lại toàn bộ những sự kiện lịch sử chính trong LSTGHĐ

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi của giáo viên.

c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập Cả lớp chia thành 6 nhóm. GV giao nhiệm vụ Các nhóm nghiên cứu sgk, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập:

N1, 2, 3: Trình bày các sự kiện lịch sử chính của

Liên Xô: Thời gian, sự kiện, kết quả, ý nghĩa.

N4, 5, 6: Trình bày những sự kiện lịch sử chính của các nước khác: Thời gian, sự kiện, kết quả, ý nghĩa

B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu, khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở – linh hoạt).

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

HS: báo cáo thảo luận

B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1).

? GV yêu cầu HS đọc câu nói của Nôbel và nêu ý nghĩa của câu nói đó?

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. (Trường hợp cần thiết). Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

I. Những sự kiện lịch sử chính

1. Nước Nga (Liên Xô)

Thời gian

Sự kiện

Kết quả, ý nghĩa

1. 2/1917
2. 7/11/1917
3. 1921 – 1941

Thời gian

Sự kiện

Kết quả, ý nghĩa

1. 2/1917

2. 7/11/1917

3. 1921 – 1941

– CMDC tư sản Nga thắng lợi

– CM XHCN tháng Mười Nga thắng lợi

Nước Nga bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước.

– Lật đổ chế độ Nga Hoàng . Hai chính quyền song song tồn tại
– Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời.

-Thành lập chính quyền Xô Viết.

– Sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất- Tạo điều kiện xây dựng XHCN.

-Cổ vũ phong trào CMTG.

– Kinh tế được phục hồi nhanh chóng.

2. Các nước khác

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

1918-1923

Cao trào CMTG (châu Âu, Á)

– Phong trào phát triển mạnh ở các nước TS.

– Đảng CS ra đời ở một số nước

– Quốc tế CS ra đời lãnh đạo phong trào CMTG (1919-1943)

1924-1929

Thời kì ổn định và phát triển của CNTB

KT phát triển nhanh chóng, CT ổn định ở các nước TB.

1929-1933

Khủng hoảng KT thế giới (bắt đầu từ Mĩ)

– Kinh tế TG giảm sút nghiêm trọng, chính trị không ổn định, CNFX ra đời

1933-1939

Các nước TB tìm cách thoát ra khỏi khủng hoảng

– Anh, Pháp, Mĩ: cải cách KT-CT duy trì DCTS

– Đức, Ý, Nhật: Chuẩn bị gây chiến tranh bành trướng xâm lược

1939-1945

CTTG II

– 72 nước tham chiến

– CNFX thất bại hoàn toàn

– Thắng lợi thuộc về các nước tiến bộ trên TG.

– Hệ thống XHCN ra đời

Hoạt động 2: Những nội dung chủ yếu:

a) Mục đích: Nắm và hiểu 5 nội dung chủ yếu của LSTG.

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi của giáo viên.

c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

-B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập Cả lớp chia thành các cặp đôi. GV giao nhiệm vụ Các nhóm nghiên cứu sgk, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập:
?Từ 1917-1945, LSTG có những nội dung chủ yếu gì ?

B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu, khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở – linh hoạt).

-B3: Báo cáo kết quả hoạt động Gọi Hs trả lời

B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1).

Gv nhận xét chốt KT:

1/ CMXHCN tháng Mười Nga thành công và sự tồn tại vững chắc của nhà nước Xô viết đầu tiên.

2/ Cao trào CM 1918-1923, một loạt các ĐCS ra đời, Quốc tế CS thành lập.

3/ Sự phát triển thăng trầm đầy kịch tính của CNTB

4/ Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc lên cao

5/ Tổng khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933)->CNFX ra đời

6/ Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, hệ thống các nước XHCN ra đời.

II/ Những nội dung chủ yếu.

– Cách mạng tháng Mười Nga 1917 thắng lợi.

– Phong trào cách mạng ở các nước tư bản có nhiều chuyển biến mới Các đảng Cộng sản ra đời. Quốc tế cộng sản thành lập.

-Phong trào độc lập dân tộc phát triển, GCVS bước đầu trưởng thành .

– Cuộc KHKT (1929-1933) dẫn đến CNPX lên nắm chính quyền ở 1 số nước Đức, Ý, Nhật nguy cơ chiến tranh thế giới.

– Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ 1939-1945, gây tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại.

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Nhằm củng cố lại tất cả các kiến thức đã ôn, gây hứng thú cho HS

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi

c) Sản phẩm: HS Trả lời các câu hỏi của GV

d) Tổ chức thực hiện:

1/ Trong những sự kiện lịch sử từ 1917-1945, em hãy chọn 5 sự kiện LS tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn sự kiện đó?

Chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất:

– CM XHCN tháng Mười Nga

– Cao trào CM 1918-1923 ở châu Âu

– Phong trào độc lập dân tộc châu Á

– Khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933)

– Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Gọi HS lên nêu các lý do, các HS khác có thể bổ sung.

2/ Nêu những nội dung chủ yếu của LSTG hiện đại từ 1917-1945?

3/ Các em hãy sắp xếp những tài liệu, tranh ảnh, bản đồ đã sưu tầm có liên quan đến từng 5 nội dung chủ yếu từ 19171945.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã ôn, nắm kỹ những sự kiện lịch sử một cách hệ thống. Ôn kỹ nắm vững những nội dung lịch sử chủ yếu từ 1917-1945.

b) Nội dung: Giao bài tập cho HS về nhà tìm hiểu.

Nắm kĩ những nội dung đã học và đã ôn, sưu tầm thêm tranh ảnh tài liệu 1 số sự kiện LS đã học. Giải các bài tập LS.

c) Sản phẩm: Hình thành đề cương, ôn tập thi học kì I.

d) Tổ chức thực hiện: GV cho HS làm các bài tập để củng cố và mở rộng kiến thức cho HS.

Giáo án môn Lịch sử lớp 8

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

 • Hs củng cố, hệ thống hóa những kiến thức cơ bản của lịch sử thế giới giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
 • Nắm được những nội dung chính của lịch sử thế giới những năm 1917 – 1945.

2. Tư tưởng: Nâng cao tư tưởng, tình cảm chủ nghĩa yêu nước và quốc tế chân chính

3. Kỹ năng: Kỹ năng lập bảng thống kê lựa chọn kiến thức tiêu biểu, tổng hợp, so sánh, hệ thống hóa lịch sử

II. CHUẨN BỊ: Bản đồ thế giới

III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Kèm theo trong nội dung bài học.

3. Bài mới: Giáo viên giới thiệu bài mới.

Bài tập 1: Gv treo bảng thống kê lên với một số ô để trống yêu cầu Hs điền đúng vào ô trống

Hình thức: Chia nhóm tổ – Cử đại diện lên trình bày

NIÊN ĐẠI

SỰ KIỆN

KẾT QUẢ

2 – 1917

Cách mạng dân chủ tư sản Nga thắng lợi

– Lật đổ chính quyền Nga Hoàng; 2 chính quyền song song tồn tại

10 – 1917

Cách mạng tháng 10 Nga

Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, thiết lập nước Xô viết, xóa bỏ chế độ bóc lột mở ra thời kỳ xây dựng CNXH

1921 – 1941

Liên Xô xây dựng CNXH

Liên Xô trở thành cường quốc XHCN đứng đầu châu Âu, thứ 2 thế giới sau Mỹ

1924 – 1929

Thời kỳ ổn định và phát triển của CNTB

Kinh tế tư bản phát triển nhanh, chính trị ổn định

1929 – 1933

Khủng hoảng kinh tế Mỹ lan rộng ra thế giới

Kinh tế thế giới giảm sút nghiêm trọng, thất nghiệp, bất ổn định

1933 – 1939

Các nước Tư bản tìm cách thoát khỏi khủng hoảng kinh tế

Đức – ý – Nhật phát xít hóa chế độ chính trị; Anh-Pháp-Mỹ cải cách KT – CT duy trì chế độ tư sản

1939 – 1945

Chiến tranh thế giới thứ 2

– Gây thảm họa cho nhân loại

– CN phát xít thất bại hoàn toàn

– Liên Xô, đồng minh, nhân loại tiến bộ giành thắng lợi

Bài tập 2: Những nội dung chính của lịch sử thế giới 1917 – 1945

Những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại?

 • 1917: Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi hình thành CNXH, tác động đến tình hình thế giới
 • Phong trào cách mạng ở các nước Âu, Mỹ lên cao, Đảng cộng sản các nước ra đời lãnh đạo nhân dân đi theo CNXH.
 • Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh (phong trào dân chủ tư sản), Phong trào vô sản rộng lớn, quyết liệt nhằm giành 4 mục tiêu của thời đại: Hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
 • Hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ Nhất và cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 – 1939 ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của tất cả các nước châu Âu, Mĩ…
 • Chiến tranh thế giới thứ Hai và những hậu quả nặng nề gây cho nhân loại.
 • Chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do? Gv hướng dẫn Hs đánh dấu
 • Gv tổng kết bài

4. Hoạt động nối tiếp

 • Nắm những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại.
 • Chuẩn bị ôn tập và kiểm tra.
 • Hoàn thành câu hỏi đề cương để chữa vào tiết sau và chuẩn bị kiểm tra học kì I.

—————————————-

Trên đây TimDapAnxin giới thiệu Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 8 trên lớp.

Leave a comment