Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên (tiết 2)

0

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên (tiết 2) được TimDapAnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Lịch sử lớp 8 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án môn Lịch sử lớp 8 theo CV 5512

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức: Giúp HS nắm được:

– Biết vài nét về tình hình 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, trình bày được diễn biến kết quả ý nghĩa của cuộc chiến tranh

2. Tư tưởng: Bồi dưỡng cho HS

– Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc C/m TS

– Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ song cũng là chế độ bóc lột thay thế cho chế độ P/k

3. Kĩ năng:

– Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ, ảnh.

– Độc lập làm việc trong quá trình học tập.

4. Định hướng phát triển năng lực

– Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

– Năng lực chuyên biệt

+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

5. Phương pháp dạy học

– Phương pháp vấn đáp

– Phương pháp thuyết trình

– Phương pháp trực quan, nhóm

6. Phương tiện:

– Bản đồ TG

13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của giáo viên

– Giáo án word

– Một số tư liệu có liên quan.

2. Chuẩn bị của học sinh

– Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

– Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về cuộc nội chiến ở Anh, 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ

– Sưu tầm một số tư liệu phục vụ bài học: Chân dung và sự nghiệp của Oa-sinh- tơn.

III. Tiến trình dạy – học:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

3. Bài mới

3.1. Hoạt động khởi động

– Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được đó là tìm hiểu về cuộc chiến tranh của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa). Sau đó đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

– Phương pháp: Thuyết trình, trực quan, phát vấn

– Tổ chức hoạt động: GV cho học sinh xem lược đồ thế giới và xác định vị trí nước Mĩ. Sau đó cho HS xem tiếp hình ảnh Chân dung của Oa-sinh- tơn và cho biết đây là ai?

– Dự kiến sản phẩm: Oa-sinh- tơn

– Thời gian: 3 phút.

– GV giới thiệu bài mới: Giờ trước các em đã học 2 cuộc cách mạng tư sản diễn ra ở châu Âu (Hà Lan và Anh) Tiết này chúng ta đi tìm hiểu một cuộc cách mạng diễn ra ở châu Mĩ, xem các cuộc cách mạng này có gì giống và khác 2 cuộc CM trên. Và cuộc cách mạng đem lại kết quả như thế nào, do ai lãnh đạo? Bài học hôm nay sẽ giúp ta giải quyết

3.2. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Hoạt động 1

Mục III. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ:

Tình hình các thuộc địa và nguyên nhân của chiến tranh:

– Mục tiêu: HS cần nắm được vài nét về tình hình 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ,

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích, nhóm.

– Phương tiện : Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

– Thời gian: 19 phút

– Tổ chức hoạt động

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: Dùng bản đồ giới thiệu vị trí của 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ

– HS đọc mục 1 SGK (4 phút) và thực hiện các yêu cầu sau:

Nêu vài nét về sự xâm nhập và thành lập các thuộc địa của TD Anh ở Bắc Mỹ?

Tình hình KT của 13 thuộc địa ntn?

TD Anh có thái độ ntn đối với 13 thuộc địa?

Vì sao nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mỹ đấu tranh chống TD Anh?

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh là gì?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập

Vì sao thực dân Anh kìm hãm sự phát triển của kinh tế thuộc địa? Điều đó dẫn tới hệ quả gì?

– Do kinh tế của mười ba thuộc địa phát triển đã cạnh tranh với chính quốc, nhưng do thực dân Anh chỉ coi nơi này là nơi cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ hàng hóa cho chính quốc nên đã tìm mọi cách để ngăn cản kinh tế thuộc địa.

=> Cư dân thuộc địa hầu như là người Anh di cư sang mâu thuẫn với chính quốc. Đó là nguyên nhân bùng nổ cuộc chiến tranh.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

– HS lần lượt trả lời các câu hỏi

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.

GV chốt lại nội dung toàn bài

+ Mâu thuẫn giữa chế độ Phong kiến với sự phát triển của sản xuất Tư bản Chủ nghĩa là nguyên nhân dẫn tới các cuộc cách mạng Tư sản: Hà Lan, Anh, chiến tranh giành độc lập…

GDBVMT: Vùng đất ở Anh chiếm làm thuộc địa.

a. Tình hình thuộc địa:

– Thế kỷ XVIII, thực dân Anh đã thành lập được 13 thuộc địa và tiến hành chính sách cai trị, bóc lột nhân dân ở đây.

– Kinh tế phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

b. Nguyên nhân của chiến tranh:

– Anh tìm ngăn cản sự phát triển của kinh tế thuộc địa

-> Thuộc địa mâu thuẫn chính quốc.

=> Cuộc chiến tranh giành độc lập bùng nổ.

2. Hoạt động 2

Mục 2. Diễn biến cuộc chiến tranh: Đọc thêm

Tổ chức cho HS tìm hiểu diễn biến cuộc chiến tranh

+ GV yêu cầu HS lập bảng niên biểu:

Niên đại

Sự kiện

12-1773

1774

1775

4-7-1776

10-1777

1783

+ Tổ chức thảo luận nhóm: Nhận xét về bản tuyên ngôn? Đây có phải là cuộc chiến tranh chính nghĩa không? Vì sao?

– Mục 3. Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ:

– Mục tiêu: HS cần nắm được kết quả ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ:

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích, nhóm.

– Thời gian: 14 phút

– Tổ chức hoạt động

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Chia thành 4 nhóm. Các nhóm đọc mục 3 SGK (4 phút), thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau:

Nhóm 1+3: Nêu K/q của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?

Nhóm 2+ 4: Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ có ý nghĩa gì?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở – linh hoạt).

Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của HP 1787 của Mỹ?

Ngoài việc thoát khỏi ách TD, chiến tranh còn đưa lại những kết quả gì?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

– Đại diện các nhóm trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

a. Kết quả:

+ 1783 Anh thừa nhận nền độc lập của 13 thuộc địa và Hợp chúng quốc Mĩ ra đời.

+ 1787: Mĩ ban hành hiến pháp qui định Mĩ là nước CH liên bang, đứng đầu là Tổng thống.

b.Ý nghĩa: – Là cuộc cách mạng tư sản, nó đã thực hiện được hai nhiệm vụ cùng một lúc là lật đổ ách thống trị của thực dân và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển .

3.3. Hoạt động luyện tập

– Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

– Thời gian: 5 phút

– Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

Câu 1: So với cuộc CMTS Anh giữa TK XVIII em thấy có điểm nào giống và khác nhau? Câu 2: Phân tích điểm tích cực và hạn chế của cuộc chiến tranh?

– Thời gian: 4 phút.

– Dự kiến sản phẩm:

Câu 1: – Giống: Đều dùng vũ trang giành độc lập

– Khác: Anh là cuộc nội chiến :

+ Một bên là vua (quý tộc và PK)

+ Một bên là TS Quý tộc mới, ND

– Mĩ là hình thức đấu tranh giành độc lập chống lại ngoại bang. Kết quả là thêm một nước TB mới xuất hiện nền KT Mĩ phát triển nhanh chóng.

Câu 2: – Tích cực: Giải thoát cho Mĩ không còn là thuộc địa của Anh, làm cho kinh tế của Mĩ phát triển mạnh

– Hạn chế: Cuộc chiến tranh thắng lợi do quần chúng nhân dân nhưng sau đó công nhân – nông dân vẫn cực khổ, vì cách mạng TS chỉ thay đổi chế độ bóc lột “Mĩ tuy thành công đã hơn 150 năm nay (tính đến năm 1927), vẫn cứ lo tính CM lần 2”

Giáo án môn Lịch sử lớp 8

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Nắm được nguyên nhân, diễn biến, tính chất và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

2. Tư tưởng: Nhận thức đúng về chủ nghĩa tư bản có mặt tiến bộ và hạn chế của nó.

3. Kĩ năng: Sử dụng tranh ảnh, bản đồ lịch sử.

II. Chuẩn bị

  • GV: Phóng to các lược đồ sách giáo khoa.
  • HS: Xem trước bài mới

III. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

  • Trình bày diễn biến của cuộc cách mạng tư sản Anh?
  • Vì sao Anh từ nước cộng hòa trở thành nước quân chủ lập hiến?

3. Bài mới:

Ở tiết trước các em đã được tìm hiểu cuộc cách mạng tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phong trào đấu tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, để xem cuộc cách mạng này có gì giống và khác nhau.

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

Hoạt động 1: Nhận biết vài nét về tình hình 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, nguyên nhân của chiến tranh.

GV: Chỉ trên bản đồ giới thiệu 13 thuộc địa

? Ai là người đã tìm ra Châu Mỹ.

HS: Cô-lôm-bô.

GV: Giới thiệu 1 vài nét về sự xâm nhập và thành lập các thuộc địa của thực dân Anh ở Bắc Mỹ

GV: Khu vực Bắc Mỹ này có vùng đất như thế nào?

HS: Đây là vùng đất phì nhiêu, giàu tài nguyên.

* GDMT: Do vùng đất ở Bắc Mĩ bị Anh chiếm làm thiết lập 13 thuộc địa (vùng đất này gần biển vì vậy thuận lợi cho việc buôn bán, đi lại và khai thác nguyên liệu, khoáng sản…) điều này đã tác đến môi trường rất nhiều, dễ gây ô nhiễm. Vì thế trong thời bình khi khai thác khoáng sản hay nguyên vật liệu chúng ta cần chú ý đến môi trường sống.

GV: Tình hình kinh tế ở các thuộc địa lúc này phát triển như thế nào?

HS: Kinh tế phát triển theo con đường TBCN.

GV: Vì sao nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mỹ đấu tranh chống thực dân Anh?

HS: Vì thực dân Anh ngăn cản sự phát triển của nhân dân thuộc địa

GV: Vì sao mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc nảy sinh? Nêu những biểu hiện chứng tỏ điều đó?

HS: Kinh tế TBCN phát triển nhanh chóng bị TD Anh kìm hãm sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở thuộc địa (bằng cách chính sách vô lí: đánh thuế nặng, độc quyền buôn bán..) và dẫn tới chiến tranh.

GV: Trước sự chèn ép của Thực dân Anh thì nhân dân Bắc Mỹ đã làm gì?

HS: Nhân dân Bắc Mĩ đã đứng lên đấu tranh để lật đổ ách thống trị của Anh

GV: Cho HS quan sát hình 3/SGK quan sát và xác định trên lược đồ vị trí của 13 thuộc địa và nêu nhận xét về vị trí của các thuộc địa.

Hoạt động 2: Tìm hiểu diễn biến của cuộc chiến tranh.

GV: Nguyên nhân trực tiếp của chiến tranh?

HS: Nhân dân phản đối chế độ thuế của Anh.

GV: Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ diễn ra như thế nào?

? Trước tình hình đó năm 1774 đại biểu các nước thuộc địa Bắc Mỹ đã làm gì?

GV: Cho HS quan sát hình 4/SGK, Giới thiệu đôi nét về tiểu sử của Gioóc-giơ Oa-sinh tơn: Ông (1732-1799) là 1 chủ nô giàu ở bang Viếc-gi-ni-a. Năm 16 ông đã trở thành kỹ sư đồng thời nhận danh hiệu sĩ quan quân đội (thiếu tá), có tài quân sự và tổ chức, được cử làm tổng chỉ huy, có lòng dũng cảm, có uy tín trong quần chúng nhân dân…

GV: Em hãy nêu những điểm chính của bản “Tuyên ngôn độc lập” ?

HS: Tuyên ngôn đã khẳng định: “ Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hoá ban cho họ những quyền không thể tước bỏ. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”

GV: Phân tích điểm chính trong bản tuyên ngôn (mọi người có quyền bình đẳng, quyền lực của người da trắng, quyền tư hữu tài sản, duy trì chế độ nô lệ, bóc lột công nhân)

GV: Theo em tính chất tiến bộ của bản tuyên ngôn thể hiện ở những điểm nào?

HS: Đều có quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Hoạt động 3: Tìm hiểu kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

GV: Cuộc chiến tranh giành độc lập đã đạt được kết quả gì?

HS: Một quốc gia mới ra đời – Hợp chúng Quốc Mỹ ( U.S.A) với Hiến pháp 1787.

GV: Trình bày 1 số nội dung của bản hiến pháp 1787

? Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của hiến pháp 1787 của Mĩ?

HS: Quyền dân chủ bị hạn chế: Chỉ có những người da trắng có tài sản, đóng thuế theo qui định mới có quyền ứng cử, bầu cử. Phụ nữ không có quyền bầu cử. Những người nô lệ da đen và người In-đi-an không có quyền chính trị.

GV: Mục tiêu của cuộc chiến tranh là gì?

HS: Giành độc lập.

GV: Ngoài việc thoát khỏi ách thuộc địa ra chiến tranh còn đưa lại kết quả gì?

HS: Mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

GV: Cho HS thảo luận nhóm

Vậy cuộc chiến tranh mang tính chất gì?Cuộc cách mạng Anh có triệt để không? Vì sao?

GV : Chia lớp thành 2 nhóm, sau đó cử đại diện lên trình bày.

HS: Tư sản. Cách mạng không triệt để

III. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh.

– Thế kỷ XVIII Thực dân Anh thiết lập được 13 thuộc địa và tiến hành chính sách cai trị nhân dân nơi đây.

– Giữa thế kỉ XVIII kinh tế ở 13 thuộc địa phát triển mạnh, nhưng Anh lại tìm mọi cách ngăn cản, kìm hãm. Vì vậy mâu thuẫn đã nảy sinh.

– Dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản, chủ nô, nhân dân Bắc Mĩ đã đứng lên đấu tranh để lật đổ ách thống trị của Anh, mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.

2. Diễn biến cuộc chiến tranh.(đọc thêm)

-12- 1773 nhân dân cảng Bô- xtơn tấn công tàu chở chè của Anh để phản đối chế độ thu thuế.

-1774 đại biểu các thuộc địa đã họp hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-phi-a.

– 4/1775 chiến tranh bùng nổ.

– 4/7/1776 Tuyên ngôn độc lập được công bố, xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địa.

– 10/1777, quân thuộc địa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga. Năm 1783 Anh phải kí hiệp ước Véc-xai công nhận nền độc lập của các thuộc địa.

c. Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

* Kết quả: Anh thừa nhận nền độc lập của 13 thuộc địa và Hợp chúng quốc Mĩ ra đời (U.S.A). 1787 Mĩ ban hành Hiến pháp, qui định Mĩ là nước Cộng Hòa liên Bang, đứng đầu là Tổng thống.

* Ý nghĩa:

– Là cuộc cách mạng tư sản, nó đã thực hiện được 2 nhiệm vụ cùng một lúc là lật đổ ách thống trị của thực dân và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

– Là cuộc cách mạng không triệt để. Vì chỉ có giai cấp tư sản và chủ nô được hưởng quyền lợi còn nhân dân thì không.

* Kết luận: Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa dẫn tới những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên là cách mạng Hà Lan, tiếp đó là cách mạng Anh và chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Nhân dân có vai trò to lớn và quan trọng, quyết định thắng lợi cách mạng nhưng chính quyền nằm trong tay giai cấp tư sản. Đồng thời thắng lợi của cách mạng mở ra 1 thời kì mới trong lịch sử.

—————————————-

Trên đây TimDapAnxin giới thiệu Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên theo CV 5512 (tiết 2) được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 8 trên lớp.

Leave a comment