Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 4: Xã hội VN cuối thể kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

0

Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 4

Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 4: Xã hội VN cuối thể kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là mẫu giáo án điện tử Lịch sử lớp 5 được Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Hy vọng tài liệu này sẽ mang lại cho giáo viên nguồn tư liệu hay, bổ ích giúp giáo viên soạn thảo giáo án lớp 5 cho tiết học sắp tới được thú vị và hấp dẫn.

BÀI: XÃ HÔI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

  • Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, nền kinh tế, xã hội nước ta có nhiều thay đổi do chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp.
  • Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ kinh tế – xã hội.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hình trong SGK, bản đồ hành chính Việt Nam
  • Phấn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Thời

gian

Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu

Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tương ứng

Đồ dùng

4′

34’

A- Kiểm tra bài cũ:

– Em hãy nêu nguyên nhân sảy ra cuộc phản công ở kinh thành Huế?

– Cuộc phản công diễn ra như thế nào?

– Hãy kể tên các cuộc KN tiêu biểu của phong trào Cần Vương?

B – Bài mới:

1: Giới thiệu bài.

2. Nội dung hoạt động.

* Hoạt động 1: Những thay đổi của nền kinh tế Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

– Trước khi Pháp xâm lược kinh tế nước ta chủ yếu có những nghành gì? (nông nghiệp và thủ công nghiệp).

– Sau khi thực dân pháp đặt ách thống trị ở VN chúng đã thi hành những biện pháp nào để vơ vét, khai yhác, bóc lột tài nguyên của nước ta?

– Những ngành kinh tế nào mới ra đời? (công nghiệp và giao thông).

– Ngành công nghiệp phát triển những gì? (nhiều nhà máy xây dựng nhiều khu mỏ được khai thác nhiều cây công nghiệp được trồng lên)

– Ai là người được hưởng những nguồn lợi do phát triển kinh tế?

=> GV kết luận: Từ cuối thế……

* Phương pháp kiểm tra và đánh giá.

– 3 HS trả lời câu hỏi.

– GV nhận xét, cho điểm.

– GV nêu mục đích yêu cầu, ghi bảng, HS ghi vở.

* Phương pháp thảo luận nhóm.

– HS đọc SGK , quan sát hình minh họa, làm việc theo cặp để trả lời câu hỏi.

– Tổ 1 + 2: trình bày những chuyển biến về kinh tế của nước ta.

– Tổ 3 + 4: trình bày những chuyển biến về xã hội của nước ta?

– Các nhóm trình bày kết quả học tập.

– Gv chốt lại.

Phấn màu

Tranh ảnh

2′

* Hoạt động 2: Những thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX và đời sống của ND.

– Trước đây nước ta có những giai cấp nào. (Phong kiến, nông dân).

– Sau khi thực dân pháp đặt ách thống trị ở Việt Nam , xã hội có gì thay đổi, có thêm tầng lớp nào?

– Khi đó đời sống người lao động thế nào? (khổ sở cơ cực)

– Tại sao họ lại bị khổ? (thực dân Pháp bóc lột….).

– Đầu thế kỷ 20 xuất hiện những tầng lớp nào? (công nhân, chủ xưởng, chủ nhà buôn, trí thức, viên chức, buôn bán nhỏ…)

– Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 ở Việt Nam có những chuyển biến gì về mặt kinh tế và xã hội?

* GV kết luận: Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 Pháp đã tiến hành khai thác kinh tế nước ta 1 cách quy mô khiến cho đời sống nhân dân lao động vô cùng cực khổ; xã hội ta có nhiều biến đổi về kinh tế xã hội.

* Ghi nhớ (SGK, trang)

3. Củng cố, dặn dò.

– Học thuộc ghi nhớ.

– Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài 5

* Phương pháp vấn đáp thầy trò.

– HS đọc SGK, trao đổi nhóm đôi trả lời câu hỏi.

– Các nhóm trình bày kết quả học tập.

– Gv chốt lại.

– Thuyết trình

– Vài HS đọc nội dung bài học.

*Rút kinh nghiệm sau tiết dạy

Leave a comment